פירוט הקורסים

קורסי תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

קורסי חובה

0688452401 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג211
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד211
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן260
0688452201 - סמינר מחלקתי לתלמידי תזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260

קורסי בחירה

0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן497
0688444401 - דו לשוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי פורמןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד102
0688401701 - לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכו בלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן497
0688500201 - תהליכים קוגניטיביים ועיבוד שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'סמינרב'08:00–10:00גילמןא317
0688500301 - השינוי הלשוני: תהליכי הווצרות מבנים והשלכותיהם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה שילדקרוטסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב101
0688452301 - עיבוד שפה בהקשר ויזואלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

קורסי בחירה מחוגים אחרים - מדעי הרוח

לשון עברית

0690430701 - מחקר הלשון המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00ווב501
0690443101 - לשון, שירה, תודעה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

החוג לספרות

0680517801 - המטפורה – נקודת צומת בינתחומית ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

היחידה למחקר התרבות

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0659212201 - אבולוציה תרבותית, קוגניציה ואפקט בולדווין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן260
0659213301 - הדקדוק הנורמטיבי: בין שיח, פרשנות וביקורת (תאריך בחינה)
ד"ר נווה פרומרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן304

החוג לפילוסופיה

0618406401 - ללכת עד הסוף: לאן מוליך המפנה הלשוני? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

בלשנות

סמסטר א'+ב'

0627314501 - סמינר ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב401
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב401
0627324001 - סמינר רכישת התחביר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב102
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב102
0627407501 - סוגיות נבחרות בנוירובלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב101
0627408501 - סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב401
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב401

סמסטר א'

0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0627321001 - שפות פורמליות (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב101
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402801 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
0627402802 - תרגיל פסיכובלשנות שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' טל נססמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג105
0627403101 - עיבוד לשוני של מספרים וכמויות אצל ילדים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00ווב105
0627403601 - סמינר בסמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית- נושא נבחר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00ווב105
0627408101 - אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג103

סמסטר ב'

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103
0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00ווב101
0627400101 - סמנטיקה למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב401
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב401
0627402901 - פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב105
0627404501 - הסמנטיקה של שמות מסה ושמות ספירים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00ווב401
0627407201 - רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב105
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב105
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג103
0627404101 - התאוריה התחבירית לאור המינימליזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00ווב501
0627420201 - סמינר גישות פרגמטיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג102
0627429601 - תחביר בן זמננו 2 (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב401

קורסים מהחוג לפסיכולוגיה ומהחוג לתקשורת על בסיס מקום פנוי

1071477901 - היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודה (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא רועיסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00
1071570601 - מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00שרת214
0455350501 - מיפוי המוח ודימות מוחי (תאריך בחינה)
פרופ' אסף יניבסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00שרמן003
1071474801 - קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר א'שיעורד'16:00–18:00שרת214
1071470501 - קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזכרון א'** (תאריך בחינה)
פרופ' אלגום דניאלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי426
1071439001 - תפיסה וקשב א'** (תאריך בחינה)
פרופ' צאל יהושעסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00נפתלי419
1071477201 - פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00נפתלי205
1071474701 - מודלים חישוביים בתהליכים קוגניטיביים** (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורא'13:00–15:00נפתלי426
1071477301 - חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00נפתלי105
1071474901 - פילוסופיה של תהליכים מנטליים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00שרת214
1071478201 - מגמות חדשות בחקר קשב ומודעות (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00נפתלי105
1071231601 - היסטוריה של הפסיכולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' אלגום דניאלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00נפתלי204

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני (עד ל-8 ש"ס)

לשון עברית

0690345901 - תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'+ב'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0690346601 - העברית הישראלית במבט דיאכרוני: מעבדה לבחינת שינויי לשון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה

פילוסופיה

0618300101 - דיוידסון - פירוש, שפה פעולה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618300601 - מרקסיזם ופילוסופיה של השפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

שיעורי השלמה- קורסי ההשלמה אינם נחשבים במניין השעות לתואר

החוג לפילוסופיה

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

החוג לספרות

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן361
0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן306
0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית (תאריך בחינה)
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

קורסי השלמה בבלשנות

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג105
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר תומר אברהםסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר עומר רוזנבויםסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00ווב102
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן278
0627216601 - פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סד'16:00–18:00ווב103
0627216602 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
מר דניאל אשרובסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג205
0627216603 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
מר דניאל אשרובסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג205
0627217701 - יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00ווב103
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב103
0627217702 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
גב' ניקול קריציןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00ווב102
0627217703 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
מר נעם רזסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103
0627222001 - ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'פרו"סג'18:00–20:00ווב102
0627224401 - סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב102

סמסטר ב'

0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
מר חזי שבנובסמסטר ב'תרגילא'08:00–10:00ווב103
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ווב103
0627106004 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ווב103
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח