דרישות במהלך הלימודים

1. הלימודים בחוג ללימודי מזרח אסיה הם מדורגים. השתתפות בלימודי המשך בתחומי הלימוד השונים מותנית בסיום של חובות קודמים בהצלחה. הנוכחות בשיעורים חובה.

2. להלן סיכום תנאי המעבר השונים:

 • מעבר משנה א' לשנה ב':
  3 מבואות ותרגילים תרבותיים
  ציון של 70 ומעלה בלימודי השפה
 • מעבר משנה ב' לשנה ג':
  סיום פרוסמינריון מתודולוגי בהצלחה
  תנאי מעבר לשפה שנה ג' - 85 ומעלה
  מבואות בין-תרבותיים

3. בכל קורס על התלמידים לעמוד בבחינה או להגיש עבודה, על פי דרישות הקורס.

4. מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה על פי הוראות האוניברסיטה .

5. עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות יוגשו במזכירות החוג בלבד, בשני עותקים - עותק נייר ועותק שיישלח במייל למזכירות החוג: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 עבודה פרוסמינריונית תוגש לאחר שבועיים מתום הסמסטר.

לא יתקבלו עבודות באיחור.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח