תנאי הקבלה

 1.  למסלול הדו-חוגי הכללי יתקבלו תלמידים/ות העומדים/ות בדרישות הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח.

 2.  למסלול הדו-חוגי ב"בלשנות חישובית" יתקבלו תלמידים/ות העומדים/ות בדרישות הקבלה של בית הספר למדעי המחשב.

 3. למסלול  הדו-חוגי ב"נוירוביולוגיה של השפה"  יתקבלו תלמידים/ות העומדים/ות בדרישות הקבלה של בי"ס סגול למדעי המוח. 

 4. למסלול החד-חוגי בבלשנות יתקבלו תלמידי/ות שנה ב' העומדים/ות בתנאים הבאים:
  א. בחוג לבלשנות – ציון משוקלל של 90 לפחות, בשלושה מתוך ארבעת הקורסים הבאים: מבוא לבלשנות, מבוא לסמנטיקה, יסודות הבלשנות התיאורטית:שפה ומוח, פונולוגיה מתחילים. 
  ב. בחוג השני –  ציון משוקלל של 80 לפחות בקורסים בהיקף של לפחות 16 ש"ס. 
  ג. אישור וועדות ההוראה של החוג לבלשנות והפקולטה למדעי הרוח.

  המעוניינים/ות לעבור למסלול החד-חוגי מתבקשים/ות לפנות בכתב לוועדת ההוראה של החוג לאחר קבלת כל הציונים, בתום שנת הלימודים הראשונה.

 5.  קורסי החוג לבלשנות פתוחים לתלמידי/ות כל החוגים, על בסיס מקום פנוי. שימו לב שלרוב הקורסים יש דרישות קדם. פטור מדרישת הקדם ינתן על סמך לימודים קודמים בתחום, בכפוף להסכמת מרצה/ת הקורס ובאישור יועץ הב.א. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח