מסלולי הלימוד

מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר, ובו נדרשים התלמידים לכתוב חיבור מקצועי, שבו הם מוכיחים את כושרם לערוך מחקר היסטורי המבוסס על מקורות ראשוניים.

מסלול עיוני, ללא עבודת גמר, המתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מקצועיות מגוונות.

בתום השנה הראשונה ללימודיהם יערכו יועצי המגמות שיחות אישיות עם כל תלמיד כדי להחליט בדבר מסלול הלימוד.

במסלול המחקרי יוכלו להמשיך תלמידי התואר השני אשר סיימו את שנת לימודיהם הראשונה כשבידיהם 3 ציונים לפחות, מהם ציון אחד שניתן על עבודה סמינריונית, ממוצע ציוניהם 90 ומעלה, והם בעלי ידע ברמת "פטור" בשפה הזרה הדרושה לתחום התמחותם. ההחלטה על קבלתם למסלול תתקבל בהתייעצות בין יועצי המגמה לבין התלמיד.

 

מעבר ממסלול למסלול

תלמידי המסלול העיוני יוכלו לבקש לעבור למסלול המחקרי אם השיגו בשנת לימודיהם הראשונה 3 ציונים לפחות, מהם ציון אחד שניתן על עבודה סמינריונית, ממוצע ציוניהם 90 ומעלה ומצאו מורה המוכן להנחותם בעבודת הגמר. ההחלטה תתקבל על ידי יועצי המגמה.

תלמידי המסלול המחקרי יוכלו לעבור למסלול העיוני אם ירצו בכך. כמו כן, אם לא יעלה בידם לעמוד בחובותיהם כאמור לעיל, רשאית ועדת ההוראה, בהתייעצות עם התלמידים, להחליט על העברתם למסלול העיוני.

  • שימו לב: כל מגמת לימוד רשאית להוסיף דרישות מיוחדות או להגמיש את הדרישות הכלליות בהחלטה לגבי מסלול הלימודים (המחקרי או העיוני).

מסלול לימודי צבירה לתואר שני

מטרתו לאפשר לתלמידים שבחרו בכך ללמוד בקצב איטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוש את הלימודים על פני 4 שנים (ולשלם 50% משכר הלימוד בכל שנה). תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד וסימול רישום 7). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לכל היותר ממכסת השעות לתואר המוגדרת למסלול ללא עבודת גמר.

לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, ועל סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו -  למסלול הכולל עבודת גמר או למסלול ללא עבודת גמר. 

כדאי להביא בחשבון שמלגות מסוימות אינן מוענקות לסטודנטים במעמד מיוחד. ל"לימודי צבירה" יש להירשם מראש, ותלמיד מן המניין אינו רשאי לעבור למסלול "לימודי צבירה".

 

מסלול ישיר לדוקטורט המיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים על פי תקנות האוניברסיטה. פרטים במזכירות בית-הספר להיסטוריה שבאחריותו האקדמית מתנהלים לימודי התואר השלישי.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח