לימודי שפה זרה שנייה

 (מודרנית או עתיקה)

תלמידי המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) חייבים להגיע לרמת פטור בשפה זרה שנייה. על תלמידי המסלול המחקרי במקרא חלה חובת לימוד השפות העתיקות אכדית או יוונית קלאסית (או – במקרים מסוימים – ערבית קלאסית).
על תלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) במקרא חלה חובת לימוד בקורס "ספרות מסופוטמית " בהיקף של 4 ש"ס. מטרת הקורס להעמיק את ידיעות התלמיד בעולם המקרא, ובמסגרתו נלמדים יסודות השפה האכדית.
4 ש"ס אלו נמנות בכלל שעות החובה של תלמידי המסלול העיוני והמחקרי במקרא.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח