בחינות כלליות ובחינות הגמר

תלמידים הלומדים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) ייבחנו בבחינת גמר. הבחינה תקיף חומר ביבליוגרפי ואחר – הכול בהתאם לתחום הלימוד. בלשון העברית נוהגות במהלך הלימודים בחינות ביבליוגרפיה בארבעה תחומים: העברית העתיקה, העברית הבתר-מקראית, העברית של ימי הביניים והעברית של העת החדשה. לתלמידי מסלול סגנון ועריכה נוהגות בחינות הביבליוגרפיה בתחומים: העברית העתיקה לשון חז"ל וארמית, סגנון ועריכה, העברית של ימי הביניים והעברית של העת החדשה. בחינות אלו שקולות כנגד בחינת הגמר, וחובת העמידה בהן חלה גם על תלמידי המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר).

ניתן לקבל את רשימות החומר הנדרש לבחינה (רשימות ביבליוגרפיות וכיוצא בזה) במזכירות החוג, כמו כן הרשימות מופיעות באתרי החוג בקישור: "חומרי עזר לסטודנטים". מועדי הבחינות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג. יש להירשם לבחינה במזכירות החוג עד שבועיים לפני מועד קיומה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח