בחינות

AspMaker2010s

 • עבודות סמינריוניות לסמסטר א' יש להגיש עד 14/05/2017
 • עבודות סמינריוניות לסמסטר ב' יש להגיש עד 01/10/2017


 • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.
 • בעבודות יש רק תאריך אחד להגשה. לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.
 • אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית או עבודות.
 • עבודות סמינריוניות , עבודות סיום קורס ובחינות בית יש להגיש למזכירות התכנית בלבד ולא ישירות למורה.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.


 • לתשומת לבכם:
  ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.


 • תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למחשבה הומאנית   ד"ר יקותיאל שהם   05/02/2017  09:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   ספרות רוסית מאה-19 חלק א'   ד"ר מרינה ניזניק   10/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   10/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לתיאוריות של מיתוסים**   ד"ר מעין מזור   14/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   תרבות האצולה הרוסית בתחילת המאה ה- 19   ד"ר מרינה ניזניק   17/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לרטוריקה   פרופ' שי פרוגל   19/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
בחינת בית   תרבות זמננו: רעיון המודרניות *   ד"ר נועה גדי   מועד א : 06/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/02/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 06/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות   ד"ר גדי אלון   מועד א : 14/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/02/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 14/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: הפרט תחת משטרי דיכוי בספרות של ספר   גב' פלורינדה גולדברג   מועד א : 20/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/02/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 20/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   פרופ' יעל דר   מועד א : 23/02/2017 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 21/2/2017 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 23/03/2017 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 21/3/2017 שעת לקיחה: 09:00

בחינת בית   תולדות המחשבה הכלכלית   ד"ר ירון כהן צמח   מועד א : 26/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/02/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 27/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ו   ד"ר יוסף טריאסט   מועד א : 05/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 07/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 02/04/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 04/04/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

עבודה   אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי   גב' היימן מיכל   מועד א : הגשה עד 23/03/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : הגשה עד 08/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א'   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 29/03/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 15/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ילדים בעידן של כלכלה גלובלית   ד"ר פפרמן טליה   מועד א : הגשה עד 15/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה   ד"ר יובל גוז'נסקי   מועד א : הגשה עד 02/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר דוד רוטמן   מועד א : הגשה עד 05/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 08/03/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : הגשה עד 22/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית   ד"ר שלומית גדות   מועד א : הגשה עד 26/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : הגשה עד 19/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי   פרופ' עלי יסיף   מועד א : הגשה עד 22/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע   ד"ר אורנה ראובן   מועד א : הגשה עד 19/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   נגד גלובליזציה - השמאל והתנועות החברתיות באמריקה הלטינית (19   ד"ר אפרים דוידי   מועד א : הגשה עד 13/03/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים   ד"ר שאול סתר   מועד א : הגשה עד 23/03/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 14/05/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש   ד"ר תובל עתליה   מועד א : הגשה עד 14/05/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות   ד"ר גד בן שפר   מועד א : הגשה עד 14/05/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן   ד"ר טל קוגמן   מועד א : הגשה עד 14/05/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מיתוסים בראי הפסיכואנליזה   ד"ר מעין מזור   09/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   ספרות רוסית מאה-19 חלק ב'   ד"ר מרינה ניזניק   12/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   העיתונות החרדית והמודרנה   ד"ר יובל חרובי   14/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 
בחינה   ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים   ד"ר עידן שמעוני   16/07/2017  13:00  13/08/2017  09:00 
בחינה   משעמם לי לבנות סוציאליזם   ד"ר מרינה ניזניק   19/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים   ד"ר חפץ שרון   21/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינת בית   רטוריקה בחברה ובתרבות   ד"ר איתן אורקיבי   מועד א : 04/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 06/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 06/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   מודרניזם- עידן של פריצת גבולות   ד"ר טטיאנה לנדא   מועד א : 09/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 07/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   יסודות בניתוח רטורי   ד"ר גליה ינושבסקי   מועד א : 11/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים   פרופ' שי פרוגל   מועד א : 17/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 15/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 17/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזה   ד"ר ערן רולניק   מועד א : 18/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 20/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית   פרופ' שי פרוגל   מועד א : 23/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 25/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 20/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

עבודה   ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : הגשה עד 02/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 14/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו   ד"ר גד בן שפר   מועד א : הגשה עד 10/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   הפילוסופיה של הטכנולוגיה   ד"ר גלית ולנר   מועד א : הגשה עד 10/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   התנ"ך לילדים   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 16/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   יחסים בין-אישיים בקבוצה   מר יואב לוריא   מועד א : הגשה עד 16/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר שרון גבע ,ד"ר רוני רצ'קובסקי ,ד"ר נועה גדי   מועד א : הגשה עד 30/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה יוצרת   מר סמי ברדוגו   מועד א : הגשה עד 17/08/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ו   ד"ר חנה לבנת   מועד א : הגשה עד 10/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזיים   מר רענן שניר   מועד א : הגשה עד 02/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע   פרופ' רות עמוסי   מועד א : הגשה עד 08/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל   גב' יערה בוקסבאום   מועד א : הגשה עד 30/07/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב   ד''ר שרון אביטל   מועד א : הגשה עד 22/08/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : הגשה עד 08/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 16/08/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   שכול וטראומה באמנות   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 14/08/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   איך עושים דברים עם תרגומים:סוגיות נבחרות בתרגום ספרדית/אנגלי   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : הגשה עד 01/10/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 01/10/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : הגשה עד 01/10/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   מועד א : הגשה עד 01/10/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי   ד"ר איתן אורקיבי   מועד א : הגשה עד 01/10/2017 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח