ראשי החוגים ותכניות הלימודים

פרופ'

יוחאי

אופנהיימר

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

פרופ'

דוד

אסף

היסטוריה של עם ישראל

פרופ'

אדם

אפטרמן

פילוסופיה יהודית ותלמוד - חוג בהקמה

פרופ'

מירה

אריאל

בלשנות

פרופ'

ניצה

בן-ארי

לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום

פרופ'

רן

ברקאי

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

מר

איב

ואל

התכנית לתרבות צרפת

פרופ'

חיים

כהן

לימודי תעודה בעריכה לשונית

פרופ'

אוריה 

שביט

מ"מ ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם

פרופ'

משה

מורגנשטרן

לשון עברית ובלשנות שמית - חוג בהקמה

פרופ'

איריס

מילנר

ספרות

פרופ'

ורד

נעם

לימודי התרבות העברית

פרופ'

רקפת

סלע-שפי

היחידה למחקר התרבות

פרופ'

הדס

סערוני

גאוגרפיה וסביבת האדם

פרופ'

מאירה

פוליאק

מקרא - חוג בהקמה

ד"ר

אורנה

פלג

תכנית הלימודים לתואר השני בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

פרופ'

יונתן

פרייס

היסטוריה כללית

פרופ'

גליה

פת-שמיר

לימודי מזרח אסיה

פרופ'

רחל

צלניק-אברמוביץ

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

פרופ'

רות

רונן

פילוסופיה

ד"ר

נועם

רייזנר

אנגלית ולימודים אמריקניים

פרופ'

זהר

שביט

התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

פרופ'

אוריה

שביט

תכנית הלימודים לתואר השני במדעי הדתות

ד"ר

סמדר

שיפמן

תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

פרופ'

מירי

שפר-מוסנזון

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח