לימודי ההשלמה

 

מבוא לסיפורת (ללא חובת תרגיל)

2 ש"ס

מבוא לתורת הספרות (ללא חובת תרגיל)

4 ש"ס

קורס היסטורי: הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות או תחנות יסוד בספרות המערב א'

4 ש"ס

יסודות השיר (ללא חובת תרגיל)

2 ש"ס

קורס בחירה

2 ש"ס

יועצי התואר השני של החוג יקבעו את היקף לימודי ההשלמה שהתלמיד יחויב בהם, לפי מידת מוכנותו של התלמיד ללימודי החוג. המעבר מלימודי השלמה ללימודים מן המניין בתואר השני מותנה בקבלת ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח