מבנה תכנית הלימודים

אופן לימוד דו-חוגי:

1.   התמחות בשפה היוונית
2.  התמחות בשפה הרומית
3.  התמחות בתרבות קלאסית

התמחות בשפה היוונית

שנה א'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

שיעורי מבוא    

10

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

פרוסמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

פרוסמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סה"כ

24

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

סמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

פרוסמינריון בשירה או בפרוזה רומית

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום(

2

ש"ס

סה"כ 

22

ש"ס

·  סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד הדו-חוגי בהתמחות בשפה היוונית: 66  ש"ס

התמחות בשפה  הרומית

שנה א'

  

  

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורי מבוא

10

ש"ס

סה"כ

18

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

פרוסמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

פרוסמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

סה"כ

26

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

סמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

פרוסמינריון בשירה או בפרוזה יוונית

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום(

2

ש"ס

סה"כ

22

ש"ס

·   סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד הדו-חוגי בהתמחות בשפה הרומית: 66  ש"ס.

התמחות  בתרבות קלאסית

1.  תלמידי ההתמחות בתרבות הקלאסית ילמדו שיעורי מבוא בנושאים אלה: ספרות יוון, ספרות רומא, דת ומיתולוגיה, היסטוריה של יוון, היסטוריה של רומא, פילוסופיה וארכיאולוגיה.

2.  התלמידים ילמדו שלושה פרוסמינריונים: אחד לפחות בספרות או בפילוסופיה, ואחד לפחות בהיסטוריה.

3.  תלמידי התמחות זאת ישתתפו בשני סמינריונים, מהם אחד בספרות או בפילוסופיה ואחד בהיסטוריה.

4.  החוג מעודד את תלמידי התרבות הקלאסית ללמוד אחת מהשפות הקלאסיות. שיעורי השפה ייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון בהתמחות זאת, על חשבון שיעורי בחירה.

 

שנה א'

  

  

שיעורי מבוא  

20

ש"ס 

סה"כ 

20 

ש"ס  

שנה ב'

 

  

שיעורי בחירה

8

ש"ס

פרוסמינריון – ספרות או פילוסופיה

4

ש"ס

פרוסמינריון – היסטוריה

4

ש"ס

פרוסמינריון –  ספרות, פילוסופיה או היסטוריה

4

ש"ס

סה"כ 

20

ש"ס

שנה ג'

  

  

שיעורי בחירה

8

ש"ס

סמינריון –  ספרות או פילוסופיה                                               

4

ש"ס

סמינריון –  היסטוריה

4

ש"ס

סה"כ 

16

ש"ס

• סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד הדו-חוגי בהתמחות בתרבות הקלאסית: 56 ש"ס

 

 אופן לימוד חד-חוגי:

התמחות בשפה היוונית ובשפה הרומית 

שנה א'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורים 

20

ש"ס

סה"כ

38

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

פרוסמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

פרוסמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

פרוסמינריון בשירה רומית 4 ש"ס
פרוסמינריון בפרוזה רומית 4 ש"ס
הדרכה אישית בתחביר יווני 4 ש"ס

הדרכה אישית בתחביר רומי

4

ש"ס

סה"כ

48

ש"ס

שנה ג'

  

  

סמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

בחינת גמר ביוונית (קולוקוויום)

2

ש"ס

בחינת גמר ברומית (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

·  סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד החד-חוגי בהתמחות בשפה היוונית ובשפה הרומית: 106 ש"ס

 

התמחות בשפה היוונית ובתרבות קלאסית

שנה א'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

שיעורים

20

ש"ס

סה"כ

30

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

פרוסמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

פרוסמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

פרוסמינריון תרבות

4

ש"ס

פרוסימנריון תרבות 4 ש"ס
פרוסמינריון תרבות 4 ש"ס

סה"כ

44

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

פרוסמינריון בשירה או בפרוזה רומית

4

ש"ס

סמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ

38

ש"ס

 ·   סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד החד-חוגי בהתמחות בשפה היוונית ובתרבות קלאסית: 112 ש"ס.


התמחות  בשפה הרומית ובתרבות קלאסית
 

שנה א'

  

  

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורים

20

ש"ס

סה"כ

28

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

פרוסמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

פרוסמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

פרוסמינריון תרבות

4

ש"ס

פרוסמינריון תרבות 4 ש"ס
פרוסמינריון תרבות 4 ש"ס

סה"כ

46

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

פרוסמינריון בשירה או בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ

38

ש"ס

• סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד החד-חוגי בהתמחות בשפה הרומית ובתרבות הקלאסית: 112 ש"ס

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח