כללי

החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים מציע לימודים בשני  מסלולים:
(1) אנגלית;  (2) לימודים אמריקניים.  
בהמשך יפורטו תכניות הלימודים בכל אחד מהמסלולים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח