מסלולי הלימודים

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

המסלול המחקרי (עם תזה)
היקף השעות 28 ש"ס:
10 ש"ס לימודי ליבה, לפחות 6 מהן יש להשלים בשנה"ל הראשונה
18 ש"ס קורסים וסמינריונים וכתיבת עבודה סמינריונית אחת
כתיבת עבודת גמר (תזה)
ציון פטור בלימודי שפה זרה שנייה (לא נכלל בסך כל השעות)
ציון עובר בקורס הדרכה בכתיבה אקדמית (לא נכלל בסך כל השעות)

לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול המחקרי לחץ כאן                                              

המסלול העיוני (בלא תזה)
היקף השעות 32 ש"ס: 
6 ש"ס לימודי ליבה שיש להשלימן בשנה"ל הראשונה
26 ש"ס קורסים וסמינריונים וכתיבת שתי עבודות סמינריוניות
ציון עובר בקורס הדרכה בכתיבה אקדמית (לא נכלל בסך כל השעות)
כתיבת בחינת גמר

המסלול העיוני עם התנסות מעשית (בלא תזה)
היקף השעות 36 ש"ס:
6 ש"ס לימודי ליבה, שיש להשלימן בשנה"ל הראשונה
22 ש"ס קורסים וסמינריונים וכתיבת עבודה סמינריונית אחת
2 ש"ס קורס עקרוני בתחום ההתנסות
6 ש"ס התנסות מעשית, הכוללות שעתיים של הנחיה אישית וארבע שעות התנסות מעשית באחד מהארגונים הרלוונטיים, שבסופן יחויבו התלמידים בכתיבת פרויקט הגמר (בהיקף של עבודה סמינריונית)
ציון עובר בקורס הדרכה בכתיבה אקדמית (לא נכלל בסך כל השעות) 
כתיבת בחינת הגמר

מסלול לימודי צבירה
מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים על התלמידים במסלול להשלים לפחות 50% ממכסת השעות לתואר
.
לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר (המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. כדאי להביא בחשבון, שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד
.
ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה" (עם זאת, ניתן לעבור מלימודי צבירה למעמד מן המניין, בכל עת)
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח