דרישות במהלך הלימודים

 

1. שפות זרות

נוסף על הידיעה הנדרשת בעברית ובאנגלית, חייבים תלמידי החוג להשלים לפני תום לימודיהם קורסי שפה ברמת "מתחילים" + "מתקדמים".

 

2. ציון ממוצע

תלמידי החוג במסלול הדו-חוגי נדרשים להשיג ציון ממוצע של "כמעט טוב" (70) לפחות בתום כל שנה במהלך לימודיהם בחוג.

הישגיהם של תלמידים שהחלו ללמוד בסמסטר ב' יישקלו לפי ציוני הבחינות במועד א' של סמסטר א' בשנת הלימודים הבאה.

ועדת ההוראה של החוג תורה להפסיק את לימודיו של תלמיד שציוניו לא עמדו בממוצע הדרוש.

 

3. נוכחות ורישום לקורסים הניתנים במועדים חופפים – ראו בתקנון הפקולטה.

                        

הנחיות לבניית תכנית הלימודים

  • יועץ החוג ומוריו עומדים לרשות הסטודנטים כדי לייעץ בבניית תכנית הלימודים. עצות טובות אפשר לקבל במזכירות החוג. היעזרו בשירותינו!
  • אנו ממליצים ללמוד 10–12 ש"ס בכל סמסטר. עומס העבודה השוטפת בשו"תים ובסמינריונים – עבודה בספרייה, הכנה משיעור לשיעור – אינו מאפשר כרגיל להשתתף ביותר משני שו"תים או שני סמינריונים בסמסטר.
  • שימו לב: לימודי השפות הזרות אורכים שנתיים: קורס שנתי ברמת מתחילים וקורס שנתי ברמת מתקדמים, שבסופו בחינת הפטור. לכן אנו ממליצים להתחיל את לימודי השפה הזרה בה בחרתם בשנת הלימודים הראשונה - ולכל המאוחר בתחילת שנת הלימודים השנייה. על מנת שתוכלו ללמוד בקורס "מתקדמים" לכל המאוחר בשנה השלישית ללימודים.
  • לא ניתן ללמוד שני שו"תים או שני סמינריונים בהנחיית אותו מרצה.
 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח