מסלולי הלימוד

הלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולי לימוד:

מסלול  דו-חוגי - במסגרתו בוחרים התלמידים בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ובחוג לימודים נוסף. היקף הלימודים במסלול זה 54 ש"ס.
על התלמידים להשיג רמת "פטור" בשפה הערבית.

מסלול מורחב (חד-חוגי) - במסלול זה מתמחים התלמידים בלימודי ההיסטוריה של המזה"ת, ושל עולם הערבים והאסלאם. היקף הלימודים במסלול זה 108 ש"ס. על התלמידים ללמוד קורסי קריאה במקורות ערביים (מעבר לרמת "פטור"). הלימודים במסלול עשויים לכלול עבודה מעשית בהיקף של כ-120 שעות. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח