חוגים ותכניות לתואר שני

הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מתקיימים במסגרות החוגים או בתי-הספר .

החוגים המציעים לימודים לתואר שני הם:

אנגלית ולימודים אמריקניים

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

לימודי ישראל הקדום

ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים

בלשנות

גאוגרפיה וסביבת האדם

היחידה למחקר התרבות

תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה
התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

היסטוריה כללית:

 • העת העתיקה
 • ימי הביניים
 • העת החדשה המוקדמת
 • אירופה בעת החדישה
 • היסטוריה של ארצות-הברית
 • היסטוריה של אמריקה הלטינית

היסטוריה של המזה"ת ואפריקה 

היסטוריה של עם-ישראל

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

לימודי הערבית ואסלאם

לימודי התרבות העברית:

 • הלשון העברית
 • בלשנות שמית
 • מקרא
 • פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה
 • תלמוד

לימודי מזרח אסיה 

לימודי מגדר

לימודים קלאסיים

ספרות

 • ספרות
 • מסלול יידיש   

פילוסופיה 

התכנית לתרבות צרפת 

החוג ללימודי צרפת - תלמידים ממשיכים תואר ראשון ושני

 

 

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח