קורסי תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

קורסי הליבה - מסגרת 100

1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
** 19-18 וכן אפנדיקס 3 בספר:
** Introduction to Psychology, Atkinson et. al..
0608340601 - סדנת קריאה (וכתיבה) מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב001
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0608113302 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן220
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621116701 - המאה ה-19 הארוכה (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תב'12:00–16:00דן-דוד102
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן306
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
** מומלץ לקחת בשילוב עם קורס התרגיל
0680111102 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' שי שגיא-הוברסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג106
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00ווב103
** נדרשת בקיאות בשפה הערבית
0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621120701 - להיות מודרנים: חיים, תרבות ופוליטיקה 2017-1750 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
** מומלץ לקחת בשילוב עם קורס התרגיל
0680100602 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' שי שגיא-הוברסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן361
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0680300701 - פוסטמודרניזם? (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0690222301 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג104
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
**לא פתוח למשתתפי סמינריון "גברים וגבריות" בתש"ע.
0687244701 - בעל הפולחן, בעל השלטון: פרקטיקה ומחשבה "דתית" ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן362
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן362
0677124501 - בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0680204201 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי לתקופותיו (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
** סילבוס ורישום לקורס דרך אתר כלים שלובים:
** https://impact.tau.ac.il/registration
0677210901 - בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב001
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות - תיאוריות ופרשנויות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0680327401 - האפשרות של לאה גולדברג (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0668259501 - קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00ווב102
0680328001 - דמויות נשים בסיפורת אמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמןא361
0680328101 - היכן אני נמצאת? - רומן החניכה הנשי (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0690123101 - דמות המלכה במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב101
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0677112001 - אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבות (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן278
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית:
** סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
** ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0680830201 - מבוא לספרות יידיש מודרנית ** (תאריך בחינה)
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמןא362
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמןא362
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
0881421601 - מבוא לתיאוריות ביקורתיות (תאריך בחינה)
ד"ר נוימן ערןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01
** אדריכלות
0881350501 - סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני (תאריך בחינה)
אדר' גולדמן ענתסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00קיקואין01
** אדריכלות

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא317
** הרישום לקורס במזכירות החוג לפילוסופיה
0680423001 - "קשרי משפחה" - ייצוגי המשפחה בספרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן262
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262
0680422001 - רטוריקה של פיוס ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן497
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן306
0680480501 - סיפורת גותית: שלושה דורות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא361
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
** הרישום לקורס במזכירות החוג לפילוסופיה
0621328101 - היסטוריה גלובאלית של מלחמת העולם השנייה: סוגיות היסטוריות ומ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן361
0621206201 - מגדר ומיניות ביוון העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל במבוא לסוציו

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00נפתלי110
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00נפתלי201
**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.
1041110203 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי206
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שחר ליאורסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי205
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' כץ עלמהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי208
1041110206 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' תיק שליסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי205
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שחר ליאורסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי207
1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי204

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל באנתרפולוגיה:

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי004
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי110
**חובה לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה.
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי205
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי107
1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי205
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי107
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי206
1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103

קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400

1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי104
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי210
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
1883060101 - הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ובתקציבים (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורב'16:00–18:00
** סילבוס ורישום לקורס דרך אתר כלים שלובים:
** https://impact.tau.ac.il/registration
0721302101 - התפישה ההומניסטית חינוכית:מ"שילוב" תלמידים עם צרכים ייחודיים (תאריך בחינה)
ד"ר הס איתיסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת432
0721203201 - שותפות ושונות: המערכת החינוכית והמערכת המשפחתית (תאריך בחינה)
ד"ר אינגבר שרהסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00שרת309
1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
** סילבוס ורישום לקורס דרך אתר כלים שלובים:
** https://impact.tau.ac.il/registration
0721202001 - זהות מגדרית בייעוץ וטיפול (תאריך בחינה)
ד"ר בוקובזה גבריאלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00שרת432
1041358701 - קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שו"תד'16:00–19:00נפתלי103
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי210
1110113201 - פנים רבות לעוני (תאריך בחינה)
מר פרץ נדב סמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00נפתלי001
0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב101
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי210
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי101
0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
1041229001 - תיאוריה באנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קלין-אורון אדםסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00נפתלי101
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

סמינריונים של הפקולטה למדעי החברה מחייבים הגשת

עבודה סמינריונית (לא רפראט).

1041382401 - אנתרופולוגיה של המוסר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'+ב'סמינרא'13:00–15:00נפתלי419
1041382201 - עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמפ אדריאנהסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי314
פרופ' קמפ אדריאנהסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00נפתלי314
1085266001 - מגדר וטכנולוגיות תקשורת חדשות (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'פרו"סב'10:15–11:45נפתלי203
1041382301 - אתנוגרפיה של מדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00נפתלי425
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'12:30–16:00נפתלי420
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00נפתלי419
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר השש יאליסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212
0607541601 - תיאוריה קווירית - אז והיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

קורסי מסלול מצומצם באמנויות - מסגרת 800

שעות הקרנת סרטים בקורסים של החוג לקולנוע וטלוויזיה

אינן נספרות במניין השעות.

כל הקורסים במסלול זה, כולל הסמינריונים

ייחשבו כקורסי בחירה

קורסי בחירה - מסגרת 800

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851622801 - תיאוריות טלוויזיוניות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206
0851506001 - מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' זנגר ענתסמסטר א'סמינרב'10:00–16:00מכסיקוא117
0851652901 - מבוא לתולדות הקולנוע-א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851986301 - מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלמון מיריסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו213
** סמינר של תואר שני, פתוח גם לתואר ראשון
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה (תאריך בחינה)
ד"ר אילת זהרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00מכסיקוא206
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן306
0821321501 - ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אילת זהרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00מכסיקו200
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0851986701 - פמיניזם, מגדר,קוויר:תיאוריה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
** סמינר של תואר שני, פתוח גם לתואר ראשון
0851622701 - שוברות שתיקה:קולנוע של נשים (תאריך בחינה)
גב' עוזרי יערהסמסטר ב'שיעורא'12:00–16:00מכסיקו208
0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו213
0851622901 - ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשוויים (תאריך בחינה)
ד"ר אלוש לברון מירב סמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209
0821323001 - הגירה ואמנות בישראל - סוגיות של מגדר וזהות בעידן של גלובליזצ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דקל טלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00מכסיקו200
0851653001 - מבוא לתולדות הקולנוע-ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסי מסלול מצומצם במשפטים - מסגרת 700

המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

בקורסים של הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על

ציון טווח בין 77-81

קורסי בחירה - מסלול משפטים - מסגרת 700

1411572801 - המיעוט הערבי במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00טרובוביץ203
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון
1411707101 - Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict (תאריך בחינה)
ד"ר שרגא דפנהסמסטר א'שיעורב'14:15–15:55טרובוביץ203
ד"ר שרגא דפנהסמסטר א'שיעורה'14:15–15:55טרובוביץ203
1411704401 - Criminal Justice in Israel (תאריך בחינה)
פרופ' מן קנתסמסטר א'שיעורב'18:15–19:55טרובוביץ304
פרופ' מן קנתסמסטר א'שיעורו'10:00–11:40טרובוביץ304
0677210901 - בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
1411721501 - משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00טרובוביץ203
1411698701 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00טרובוביץ301
1411924401 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
ד"ר שמיר הילהסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ301

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן304
0607530001 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמן449
0607530002 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמן220
0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן220

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

0810600301 - אסתטיקות של המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00מכסיקוא206
0810507401 - הפואטיקה של המקרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00מכסיקו211
1041428601 - תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי106
0680540101 - זרים בתוכנו: על זהות, כפילות ואחרות ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן455
0669612501 - תרבות וסולידריות חברתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא317
0621702001 - ציד המכשפות באירופה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן497
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן455
** לתלמידים דוברי עברית כשפת אם
1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנהסמסטר א'שו"תג'09:00–11:00נפתלי425
0602611901 - קהל של נערות בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן262
0607530401 - מגדר וטראומה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212
0607541701 - גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פיענוח נקודות מבט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד101
0810507501 - תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברוך בליך סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו212
0851986301 - מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלמון מיריסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו213
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
1411719630 - תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי (תאריך בחינה)
ד"ר ברוידא-בהט יעלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ204
1411583030 - מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק (תאריך בחינה)
פרופ' גבתון דןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן
1411720530 - ילדים במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר א'שיעורג'16:15–17:45טרובוביץ206
1071476601 - הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורד'08:30–10:00
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00נפתלי420
** הרישום לקורס באישור המרצה
** ודרך מזכירות התכנית למגדר
0607541901 - בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג211
0602615901 - "הילד הלז אני הוא ולא אחר"- ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן304
0607541301 - מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
1071496801 - יחסים ותהליכים בין קבוצתיים (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי419
0677406401 - האישה והחברה בקהילות היהודיות באירופה (גרמניה, צפון צרפת ואנ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0680505001 - הפוליטיקה של המבט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא362
1411720630 - שילוב בין משפחה לעבודה (תאריך בחינה)
ד"ר מצנר-חרותי יפעתסמסטר א'שיעורו'10:00–11:30טרובוביץ301
0851986701 - פמיניזם, מגדר,קוויר:תיאוריה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
0654431101 - מיגדר והיסטוריה של נשים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן260
1041422501 - סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'שו"תב'09:00–12:00נפתלי106
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן455
1085309101 - זהות בעידן דיגיטאלי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר ב'סמינרג'09:00–12:00נפתלי421
0680517601 - כתיבה נשית: גוף ויצירה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן260
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב101
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ב' ומעלה.
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן304
0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית במאות התשע-עשרה והעשרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב401
0680508401 - שירה מזרחית בישראל ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
1411546630 - גישות תיאורטיות למשפט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קרייטנר רועי
ד"ר ברוידא-בהט יעל
סמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
0821504001 - משפחות באמנות הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד203
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר השש יאליסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0669612201 - קבוצות אתניות ומפגשים תרבותיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0607541401 - לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר זק אדיתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0607541601 - תיאוריה קווירית - אז והיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב001
1041452301 - מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00נפתלי419

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח