מוסדות ומזכירות ביה"ס

 ראש בית הספר להיסטוריה:

 פרופ' אביעד קליינברג, ראש בית הספר ויו"ר ועדות תלמידי מחקר ומלגות.

 ועדת תלמידי מחקר:

 הגוף המרכזי בניהול מחקרי הד"ר בביה"ס. בוועדה ששה חברים.

 חברי ועדת תלמידי המחקר היחידתית הם:

 פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר); פרופ' בנימין איזק; ד"ר חררדו לייבנר; פרופ' מירי שפר-מוסנזון; פרופ' מאיר ליטבק; פרופ' טובי פנסטר.

 ועדת מלגות:

 הגוף הבודק פניות ובקשות להענקת מלגות קיום, ממיינן ומדרג אותן. הוועדה מתכנסת בכל שנה בחודש מאי, כדי לקבוע את אופן חלוקתן של מלגות הקיום.

 חברי ועדת המלגות הם:

 פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר); פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ (החוג ללימודים קלאסיים); פרופ' אייל נווה (החוג להיסטוריה כללית); פרופ' הדס סערוני (החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם);  פרופ' ז'וזה ברונר (מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים); פרופ'מירי שפר-מוסנזון (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה); פרופ' גליה פת- שמיר (החוג ללימודי מזרח אסיה)

 

מזכירות בית הספר:

 אילת שלו ארטו, מזכירת בית הספר ומזכירת תלמידי המחקר

 דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 בניין גילמן, חדר 380

 טלפון: 03-6409625      פקס: 03-6409469

 קבלת קהל בימים א', ד', ה', בין השעות: 14:00-09:30

יום ב', בין השעות: 15:00-09:30

יום ג' - אין קבלת קהל

 אתר האינטרנט של בית הספר: http://humanities.tau.ac.il/history-school/he

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח