סדר הלימודים

 
שנה א'  - 40 ש"ס:

לימודי ליבה  - קורסי מבוא

12 ש"ס

לימודי ליבה - קורסים ייחודיים

4   ש"ס

הקבצים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח 

12 ש"ס

הקבצים בתכנית הרב-תחומית באמנויות

12 ש"ס

שנה ב' – 40 ש"ס:

 

לימודי ליבה – קורסי מבוא

14 ש"ס

לימודי ליבה – קורסים ייחודיים

4 ש"ס

המשך הקבצים במדעי הרוח

10/12 ש"ס

המשך הקבצים באמנויות

10/12 ש"ס

שנה ג'  - 40 ש"ס:

 

לימודי ליבה – קורסים ייחודיים

6 ש"ס

השלמת הקבצים במדעי הרוח

16/18 ש"ס

השלמת הקבצים באמנויות

16/18 ש"ס
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח