מהלך הלימודים

שנה א'

על כל התלמידים ללמוד את קורסי המבוא שלהלן, שסיומם מהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים:

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה; מבוא לאקלים ובעיות הסובב; מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגיאואינפורמטיקה א': היבטים של מיפוי וחישה מרחוק; מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג); סטטיסטיקה (בקשה לפטור בגין קורס סטטיסטיקה בחוג אחר, ניתן להגיש לוועדת ההוראה של החוג); השתתפות בתרגיל הכרת הספרייה.

 תנאי מעבר לשנה ב': סיום חובות שנה א' בציון ממוצע של 70 לפחות.

 

 
שנה ב'

שיעורי חובה: על כל התלמידים ללמוד את הקורסים: שיטות מחקר כמותיות, שיטות מחקר איכותניות, מיומנויות בכתיבה מדעית וגיאוגרפיה של המזרח התיכון.

תלמידים שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ו מחויבים להשלים מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) לשנה ב' (0691.2001.01).

שיעורי יסוד: התלמידים יבחרו מתוך הרשימה הכוללת של שיעורי היסוד את השיעורים הנמנים עם תחומי הידע שברצונם להתמקד בהם. דרישת קדם לשיעורי יסוד היא השלמת לימודי המבואות בתחום הנבחר. 

תלמידי המסלול החד-חוגי יבחרו 5 קורסים (10 ש"ס), תלמידי המסלול הדו-חוגי יבחרו 3 קורסים (6 ש"ס).

שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג'): התלמידים רשאים לבחור כבר בשנה ב' מהיצע שיעורי הבחירה ושיעורי היסוד. שיעורי הבחירה מחולקים גם הם לפי תחומי הידע המוצעים בחוג. התלמידים יוכלו לבחור שיעורי בחירה מכמה תחומי ידע לפי רצונם. דרישת קדם לשיעורי הבחירה היא השלמת לימודי המבואות ושיעורי היסוד הנדרשים בתחום הנבחר. חלק מהשיעורים בחוג משלבים לימוד בכיתה וסיורים בשטח*.


שנה ג'
סמינריונים: תלמידי שנה ג' יבחרו סמינריונים על פי תחומי הידע שבחרו. התלמידים במסלול הדו-חוגי חייבים להשתתף בסמינריון אחד. תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להשתתף בשני סמינריונים, בהנחיית מרצים שונים.

תנאי כניסה לסמינריון: סיום מבואות שנה א' בממוצע 70, סיום חובות הקורסים: שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, מיומנויות בכתיבה מדעית ומילוי דרישות הקדם של הסמינריון הנבחר. 

מועד הגשת העבודות הסמינריוניות:

סמסטר א': יום א', 14.5.17 (י"ח באייר תשע"ז)  
סמסטר ב' וקורסים שנתיים:  יום א' 1.10.17 (י"א בתשרי תשע"ח)
 
 
שיעור בחירה לתלמידי שנה ג':
קורס התמחות בארגונים לגיאוגרפים (2 ש"ס): קורס זה מיועד לסטודנטים/יות בשלב מתקדם בתואר הראשון בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, והוא נלווה להתמחות מעשית (בהיקף של 120 שעות שנתיות) בארגוני חברה אזרחית, ובארגונים ציבוריים ופרטיים העוסקים בתחומים משיקים לתחומי העניין הנלמדים בחוג. תנאי קבלה לקורס הוא ממוצע ציונים של 80 לפחות בסוף שנה ב'.
 
*הקורס גיאוגרפיה יישומית - פרויקט (4 ש"ס) בוטל ובמקומו יש להשלים 2 שיעורי בחירה


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח