מזכירות התכנית

ראש התכנית: ד"ר סמדר שיפמן   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

יועצות התכנית לתואר ראשון ושני:
 פרופ' דפנה הקר   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ד"ר כנרת להד   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עוזרת מנהלית: גב' ג'ני ברק   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מזכירת סטודנטים: גב' מיכל שואף   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

משרד התכנית: 
בניין רוזנברג, קומה ב', חדר 210, 
טל' 03-6405936 
פקס' 03-6405937

 

שעות הקבלה:
בימים א' - ה' בשעות 10:00–15:00

אתר האינטרנט של התכנית:
http://humanities.tau.ac.il/gender

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח