תכניות לימוד משותפות

 1.     מסלול של לימודי מתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מן החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה ופילוסופיה  
 2.     מסלול של לימודי משפטים וחטיבה בפילוסופיה (1411)

1. מסלול של לימודי מתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מן החוגים:1
כלכלה, פסיכולוגיה ופילוסופיה (0379)

תיאור התכנית ומטרותיה

מסגרת לימודים מיוחדת ויוקרתית זו מוצעת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית, המעוניינים להרחיב את יריעת הלימודים לתואר הראשון לקראת לימודים גבוהים. התכנית תאפשר להם לרכוש תוך כדי לימודי התואר הראשון בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח. כוונת התכנית לחזק מגמות מחקר בתחומים של מדעי החברה והרוח שבהם הרקע המתמטי הוא בעל חשיבות מכרעת.

מבנה תכנית הלימודים

התכנית מיועדת לתלמידים הלומדים מתמטיקה במסגרת הדו-חוגית, ובמקום לימודים בחוג נוסף לומדים בשתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה.

תכנית הלימודים כוללת שיעורים בהיקף של 136 ש"ס: 72 ש"ס במתמטיקה ו-32 ש"ס בכל אחת משתי החטיבות.

החוג לפילוסופיה:

הלימודים מדורגים, דהיינו אין ללמוד שיעור המשך לפני שיעור מבוא או במקביל לו; אין להשתתף בסמינריון לפני שנלמד שיעור ההמשך בתחום של הסמינריון. 

שנה א'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: דקארט

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא כללי ללוגיקה והתרגיל הצמוד

4

ש"ס

סמ' א'

סה"כ

8

ש"ס

 

שנה א' ו/או שנה ב'

שלושה מבואות תחומיים מתוך:

מבוא ללוגיקה פילוסופית

2

ש"ס

סמ' ב'

מבוא לפילוסופיה של השפה

2

ש"ס

סמ' ב'

מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה

2

ש"ס

סמ' א'

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

ש"ס

סמ' א'

סה"כ

6

ש"ס

 

שנה ב'

שיעור המשך באחד מתחומי הלימוד והתרגיל הצמוד לו

4

ש"ס

סמ' א'*

שיעור יסוד

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

2 שיעורי בחירה

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

10

ש"ס

 

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע , הניתן בסמסטר ב'.

שנה ג'

סמינריון בתחום ההתמחות  (הגשת עבודת רפראט)

4

ש"ס*

סמ' א' או ב'

2 שיעורי בחירה

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

8

ש"ס

 

סה"כ בחטיבה

32

ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף.

2. מסלול של לימודי משפטים וחטיבה בפילוסופיה (1411)

לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון במשפטים אשר בחרו ללמוד לימודי חטיבה במסגרת החוג לפילוסופיה. התלמידים ילמדו חטיבה מורחבת (כולל סמינריון או בלא סמינריון) בהיקף של 32 ש"ס.

הלימודים מדורגים, דהיינו אין ללמוד שיעור המשך לפני שיעור מבוא או במקביל לו; אין להשתתף בסמינריון לפני שנלמד שיעור ההמשך בתחום של הסמינריון. 

חטיבה מורחבת - 32 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

2

ש"ס

 שנה א'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

מבוא ללוגיקה + תרגיל

4

ש"ס

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד בחוג לפילוסופיה

6

ש"ס

קריאה מודרכת: דקארט

2

ש"ס

שיעור המשך + תרגיל באחד התחומים שבו נלמד מבוא *

4

ש"ס

 שנה ב'

שיעור יסוד

2

ש"ס

3 שיעורי בחירה 

6

ש"ס

 שנים ב'-ג'

סמינר בתחום הלימוד הנ"ל  (בו תוגש עבודת סמינר) (או 2 שיעורי בחירה נוספים)

4

ש"ס**

 שיעורי ההמשך + התרגילים הנלווים נלמדים בסמסטר א', למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.
** אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף.

[1] הטיפול בתלמידים ייעשה במזכירות התלמידים בבית הספר למדעי המתמטיקה. הרישום לקורסים בלימודי החטיבות ייעשה בחוגים הרלוונטיים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח