כללי

התכנית מיועדת לקבוצה נבחרת ומצומצמת של תלמידים בעלי עניין בהיבטים מגוונים של הגות ומחקר התרבות, והיא מבטאת את שאיפת האוניברסיטה לקידום מצוינות ולטיפוח מסגרות בין-תחומיות ורב-תחומיות. זוהי תכנית לימודים תלת-שנתית מלאה, בעלת מבנה ייחודי ומותאם אישית לסטודנט/ית, המאפשר בחירה מהיצע רחב ומגוון של קורסים מהדיסציפלינות השונות בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות. תכנית המצטיינים מעניקה תואר בוגר אוניברסיטה בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח (הפקולטה למדעי הרוח) ובתכנית הרב-תחומית באמנויות (הפקולטה לאמנויות

הלימודים בתכנית מורכבים משלוש חטיבות:

חטיבת לימודי ליבה - חטיבה זו מאפשרת בחירה ממגוון רחב של קורסי מבוא בתחומי הלימוד השונים בשתי הפקולטות, וכן כוללת שיעורים ייחודיים המועברים אך ורק לתלמידי התכנית. הקורסים הייחודיים מתמקדים בפיתוח כישורים אקדמיים כגון קריאה וכתיבה ביקורתית, מחקרית ויצירתית, ומועברים על ידי מיטב המורים, ביניהם גם אמנים וסופרים.
חטיבת מדעי הרוח -  במסגרתה מתבצעת התמחות בשני תחומי לימוד ספציפיים מהפקולטה.
חטיבת אמנויות - במסגרתה מתבצעת התמחות בשני תחומי לימוד ספציפיים מהפקולטה.

הבחירה בהקבצים מאפשרת לסטודנטים העמקה, התמקצעות והכנה לקראת תארים מתקדמים, כאשר צוות התכנית גם מציע ליווי וייעוץ לגבי לימודי המשך.

מלבד העשייה האקדמית, התכנית מחברת את הסטודנטים לזירה התרבותית באמצעות פעילויות חוץ מגוונות, החושפות את הסטודנטים ליצירות ואירועי תרבות, ומעניקות הזדמנות נדירה למפגש בלתי אמצעי עם יוצרים ממגוון תחומים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח