מבנה הלימודים בתואר השני

מבנה הלימודים בתואר השני:

תכנית הלימודים של התואר השני (עיוני ומחקרי) אינה מחולקת למסלולים (למעט מסלול ספרות יידיש), והיא מאפשרת לכל תלמיד להתוות לעצמו מגמות ושילובים עצמאיים. עם זאת, לימודי התואר השני מציעים דגשים בסוגיות היסטוריות, תמאטיות ותאורטיות, וכן בכתיבה יוצרת.

בחירה בדגש על כתיבה יוצרת מותנית בקבלה על סמך דוגמאות כתיבה (שלושה שירים או טקסט בפרוזה עד 2,000 מילה). יש לשלוח דוגמאות כתיבה למזכירות החוג (דוא"ל אלקטרוני  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ו- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) עד לתאריך 11.09.2016.

ההשתתפות בדגש כתיבה יוצרת מחייבת לימוד בסדנאות כתיבה לתואר שני בהיקף של 10 ש"ס. כמו כן יתקיימו במהלך שנת הלימודים שלושה אירועים (אירוע פתיחת השנה, מפגש אמצע שנה וביקורת עבודות, מפגש סיום שנה) וארבעה מפגשים עם סופרות וסופרים. ההשתתפות באירועים ובמפגשים אלה היא חובה. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח