בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית למתקדמים 3   ד"ר סילבי עוזיאל   01/02/2017  09:00  26/02/2017  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת 3   גב' ז'אסינט נורית   01/02/2017  09:00  26/02/2017  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1   מר איב והל   01/02/2017  09:00  26/02/2017  09:00 
בחינה   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   05/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
בחינה   ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות   ד"ר עילי ראונר   07/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
בחינה   עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)   מר עמנואל הלפרין   09/02/2017  09:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית א'   מר עמנואל הלפרין   13/02/2017  13:00  09/03/2017  09:00 
בחינה   היסטוריה של הגירה בצרפת העכשווית   ד"ר יאן סקיולדו זורשר   14/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
בחינה   הסיפור הקצר בצרפת הטרום מודרנית   פרופ' נדין קופרטי-צור   16/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות   ד"ר עילי ראונר   19/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית   ד"ר דינה חרובי   22/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינת ביניים   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   16/12/2016  09:00  06/01/2017  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת 4   גב' ז'אסינט נורית   04/07/2017  09:00  26/07/2017  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2   מר איב והל   04/07/2017  09:00  26/07/2017  09:00 
בחינה   צרפתית למתקדמים 4   גב' ז'אסינט נורית   04/07/2017  09:00  26/07/2017  09:00 
בחינה   תרגיל לתנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים   ד"ר דורית שילה   06/07/2017  09:00  07/08/2017  09:00 
בחינה   מלך השמש וורסאי: צרפת במאה ה-17   פרופ' נדין קופרטי-צור   09/07/2017  09:00  03/08/2017  09:00 
בחינה   תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים   ד"ר דורית שילה   12/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00 
בחינה   מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת   ד"ר אביב אמית   16/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00 
בחינה   עולמו של רבלה   פרופ' נדין קופרטי-צור   18/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00 
בחינה   צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית ב'   מר עמנואל הלפרין   20/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
בחינה   עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)   מר עמנואל הלפרין   24/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח