תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני רשאי להתקבל נושא תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב"א) בלימודי מזרח אסיה בציון "טוב מאוד" (85) ושהשלים 3 שנים של לימודי שפה. (תלמיד שלא השלים שנה שלישית, יוכל להשלימה במהלך השנה הראשונה של לימודי התואר השני).

תלמיד שסיים חוג  אחר (בממוצע 85) יוכל להתקבל לתואר השני לאחר שישלים את תוכנית ההשלמות (בממוצע 85), כפי שתקבע וועדת התואר השני בעניינו ("לימודי השלמה"). לימודי השלמה אלה לא ייחשבו במניין שעות הלימוד של התואר השני.

 

 

אפשרויות קבלה:

מסלול צבירה 

מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים על התלמידים במסלול להשלים לפחות 50% ממכסת השעות לתואר, המוגדרת למסלול העיוני (32 ש"ס).

  •       לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר (המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. 
  •       כדאי להביא בחשבון, שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד.
  •       ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה" (עם זאת, ניתן לעבור מלימודי צבירה למעמד מן המניין, בכל עת). 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח