מסלולי הלימודים

קיימים שני מסלולי לימודים לתואר השני: המסלול המחקרי והמסלול העיוני.

המסלול המחקרי הוא מסלול עם עבודת גמר בתחום התמחות.

המסלול העיוני הוא מסלול ללא עבודת גמר המסתיים בבחינת גמר.

כל התלמידים יירשמו למסלול העיוני.

תלמידים אשר ירצו לעבור למסלול המחקרי יגישו בקשה בעניין לוועדת התואר השני עד תום הסמסטר השלישי ללימודיהם לקבלת אישור.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח