מהלך הלימודים

 

מומלץ לתלמידים במסלול הדו-חוגי ללמוד 10–12 ש"ס בכל סמסטר. לתלמידי המסלול החד-חוגי מומלץ ללמוד החל משנה ב' 20 ש"ס בכל סמסטר.

שימו לב: כדי להגיע לרמת "פטור" בלימודי השפה הזרה נדרשים לימודים במשך שנתיים (שני קורסים שנתיים: אחד ברמת מתחילים ואחד ברמת מתקדמים).
רצוי להתחיל את לימודי השפה הזרה לכל המאוחר בתחילת השנה השנייה על מנת לסיים את חובת השפה עד סוף השנה השלישית. סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל אותו בזמן, יחויב בשכר לימוד עבור קורס השפה.

 

לימודי מבוא

בשנה א', בסמסטר א' של הלימודים, על התלמידים להירשם לקורסים הבאים: שיעור "העשייה ההיסטורית לסוגיה"; שני שיעורי חובה מבואיים: תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלווין ו-המאה ה-19 הארוכה; סדנת חשיבה היסטורית. השלמתם היא תנאי להמשך הלימודים בחוג.

 

לימודי תשתית

בסמסטר ב' של שנה א' וסמסטר א' של שנה ב' על הסטודנטים להשלים את הקורסים הבאים: שיעור חובה מתוך פרק העת העתיקה, ארבעה שו"תים בתקופות שונות – שני שו"תים לבחירה מהפרקים הקדם-מודרניים (העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת) ושני שו"תים לבחירה מפרק העת החדישה על זירותיה השונות ושיעור ראש בית הספר להיסטוריה.

לא ניתן ללמוד שני שו"תים בהנחיית אותו מרצה.

בחוג מתקיימים השו"תים הבאים:

 

1. פרק העת העתיקה

א. חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

ב. חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

2. פרק ימי הביניים

חברה, משטר ותרבות בימי הביניים

3. פרק העת החדשה המוקדמת

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת

4. פרק העת החדישה

א. חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

ב. חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

ג. חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית

ד. חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית

 
 

שיעור חובה ושיעורי בחירה:
יש לסיים את כל השו"תים, את השיעור מפרק העת העתיקה ואת שיעור ראש בית הספר להיסטוריה בשלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים בחוג. 
את שאר שיעורי הבחירה ניתן ללמוד בכל שלב של הלימודים.

 

שפות זרות
נוסף על הידיעה הנדרשת בעברית ובאנגלית, חייבים תלמידי החוג להשלים לפני תום לימודיהם קורסים ברמת "מתחילים" +"מתקדמים" באחת מן השפות הבאות: צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית, ערבית, איטלקית, יוונית קלאסית או רומית (לטינית) ויוונית מודרנית. סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים אותו או לא ביטל אותו בזמן, יחויב בשכר לימוד עבור הקורס.

 

לימודי שפה: רצוי להתחיל את לימודי השפה הזרה לכל המאוחר בתחילת השנה השנייה כדי להשלים את הקורס ברמת "מתקדמים" בשנה השלישיתהקורסים ביוונית קלאסית וברומית ניתנים בחוג ללימודים קלאסיים. לימודי השפות האחרות הם באחריותה של היחידה ללימודי שפות זרות באוניברסיטה. לתלמידים הלומדים גם בחוג למזרח התיכון ובחוג לשפה וספרות ערבית תוכר השפה הערבית הנלמדת בחוגים אלה. לתלמידים הלומדים גם בחוג למזרח אסיה יוכרו השפות הנלמדות בחוג זה.לתלמידים הבוחרים במגמת תרבות צרפת של החוג לצרפתית כחוג שני מוענק פטור ברמת מתקדמים מלימודי שפה זרה שנייה.

 

לימודי העמקה
סמינריונים (מסגרת 122)במהלך התואר הראשון , במסלול הדו-חוגי,  יבחרו התלמידים ארבעה סמינריונים – שלושה בתקופות שונות ואחד לפי בחירתם.

  • בכל הסמינריונים ימלאו המשתתפים את חובות הרמה הבסיסית, ובאחד מהם – ברמה מתקדמת, ובו יכתבו עבודה סמינריונית. מומלץ לכתוב את העבודה בשלבי הסיום של לימודי התואר הראשון. 
  •  תלמידים מצטיינים (שממוצע ציוניהם מעל 90) רשאים להגיש בקשה ללמוד סמינריון אחד מתכנית הלימודים לתואר השני. הדבר מותנה בהסכמת מנחה הסמינריון ובאישור ראש החוג.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח