מבנה תכנית הלימודים במסלול לאנגלית

מבוא לתרבות אנגליה חלק א' 

4

ש"ס

מבוא לתרבות אנגליה חלק ב' 

4

ש"ס

מבוא לתרבות אמריקה 

4

ש"ס

תרגיל כתיבה

2

ש"ס

פרוסמינריון [1]

4

ש"ס 

3 קורסי תאוריה

12

ש"ס

3 קורסי ליבה [2]

12

ש"ס

קורסי בחירה 

12

ש"ס

סמינריון אחד [3]

4 ש"ס

סה"כ

58

ש"סבאופן הלימודים החד-חוגי

מבוא לתרבות אנגליה חלק א' 4 ש"ס
מבוא לתרבות אנגליה חלק ב' 4 ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה 4 ש"ס
תרגיל כתיבה  2 ש"ס
פרוסמינריון [1] 4 ש"ס
3 קורסי תאוריה 12 ש"ס
5 קורסי ליבה [2] 20 ש"ס
קורסי בחירה (עד 16 ש"ס קורסי חטיבת השלמה) 42  ש"ס
2 סמינריונים (בשניים מהם תוגש עבודה סמינריונית [3] 8 ש"ס

חטיבת השלמה מחוץ לחוג בתיאום עם היועץ החוג ללימודי התואר הראשון

16 ש"ס
סה"כ 116 ש"ס

 

באופן הדו-חוגי בתכנית לימודים תלת-שנתית

קורסי חובה שנה א'
3 קורסים בסיסיים (מבוא לתרבות אנגלית חלק א' וחלק ב' ומבוא לתרבות אמריקה)
12 ש"ס
תרגיל כתיבה
2 ש"ס
3 קורסי תיאוריה (סיפורת, שירה ותאוריה)
12 ש"ס
סה"כ 
26 ש"ס
 
שנים ב'-ג'
פרוסמינריון 4 ש"ס
קורסי ליבה 12 ש"ס
קורסי בחירה 12 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סה"כ 32 ש"ס

 

____________________________________________________________________________________


[1] דרישות הקדם לרישום לפרוסמינריון: (1) סיום חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות; (2) ציון "עובר" בקורס "תרגיל כתיבה".
[2] במהלך התואר על תלמידי החוג במסלול ספרות אנגלית לקחת 3 מתוך 5 קורסי ליבה אפשריים במסלול הדו-חוגי, או את כל 5 קורסי הליבה במסלול החד-חוגי. קורס ליבה הוא קורס מתקדם של 4 ש"ס, כפי שיוגדר בידיעון בכל שנה, שמכסה את אחד מחמשת תחומי הליבה הקבועים: "שייקספיר", "שירה", "הרומן", "תיאוריה ספרותית", ו"היסטוריה ספרותית". חוק זה אינו חל על תלמידי המסלול ללימודים אמריקנים (ראה להלן).
[3] דרישות הקדם לרישום לסמינריון: (1) סיום קורס תאוריה; (2) סיום קורס ליבה בתחום הסמינריון; (3) פרוסמינריון בציון "עובר".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח