בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   מר מאדי קבלאן   מועד א : בחינה בע"פ המועד ייקבע ע"י המרצה

בחינה   יסודות הדקדוק**   גב' ביאטה שייחטוביץ ,מר מאדי קבלאן   01/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לערבית יהודית   ד"ר אבי טל   02/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינה   תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   05/02/2017  09:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   ערבית א'   גב' ביאטה שייחטוביץ ,מר מאדי קבלאן   07/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
בחינה   שירה ערבית קלאסית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   08/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 
בחינה   הסיפורת הערבית המודרנית   ד"ר חאלד שיח אחמד   09/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
בחינה   מבוא להלכה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   12/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   ז'אנרים ספרותיים קלאסיים   פרופ' ג'יריס ח'ורי   14/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   דקדוק ב'   פרופ' ישי פלד   15/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   מושגי יסוד באסלאם   ד"ר עליזה שניצר   15/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי   מר ישראל שרנצל   17/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'   מר מאדי קבלאן   19/02/2017  09:00  02/04/2017  16:00 
בחינה   טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   23/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   קווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   23/02/2017  13:00  26/03/2017  16:00 
עבודה   "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח   פרופ' אוריה שביט   מועד א : 15/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   תרגיל במושגי יסוד באסלאם   מר אלימלך גרוסמן   מועד א : 22/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   המקורות לחקר האסלאם   ד"ר עליזה שניצר   מועד א : 29/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00

בחינת ביניים   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   06/02/2017  13:00  09/03/2017  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   ד"ר חאלד שיח אחמד   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע ע"י המרצה.

בחינה   המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו   פרופ' אורי רובין   05/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 
בחינה   טקסטים עיוניים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   05/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 
בחינה   קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן   מר מאדי קבלאן   07/07/2017  09:00  04/08/2017  09:00 
בחינה   יסודות השירה הערבית המודרנית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   09/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לספרות ערבית מודרנית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   09/07/2017  13:00  06/08/2017  09:00 
בחינה   ערבית ב'   מר יוסף אלון ,מר אור גלעד ,מר מאדי קבלאן   12/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   12/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   מר מאדי קבלאן   14/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   כלכלה וחברה במזרח התיכון: קריאה בכתביהם של הוגים אסלאמיסטיים   מר כפיר גרוס   14/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   17/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 
בחינה   תרגיל לספרות ערבית מודרנית   גב' קדרי שיבי מייסון   18/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים היסטוריוגרפיים ב'   ד"ר עליזה שניצר   19/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים   פרופ' ג'יריס ח'ורי   19/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לתיאולוגיה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   21/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינה   ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים   גב' ביאטה שייחטוביץ   21/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   סוגת אלפרג' בעד אלשדה   ד"ר חאלד שיח אחמד   21/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם   מר ישראל שרנצל   25/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינה   האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני   ד"ר עליזה שניצר   25/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח