מסלולי הלימודים

ניתן ללמוד באחד משני המסלולים הבאים:

1. מסלול עיוני - המתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מגוונות. מסלול זה משותף לכל התלמידים בשנה הראשונה ללימודים. היקף הלימודים במסלול העיוני הוא 32 ש"ס.

2. מסלול מחקרי - המתמקד באחד מתחומי הלימוד או בשילובם תוך פיתוח יכולת לבצע מחקר עיוני, אמפירי או יישומי במסגרת עבודת גמר. היקף הלימודים במסלול המחקרי הוא 28 ש"ס. הלימודים במסלול זה מיועדים לתלמידות ותלמידים שמעוניינים להשתלב בפעילות אקדמית.

מעבר ממסלול עיוני למסלול מחקרי

בתום שנת הלימודים הראשונה ניתן לעבור מהמסלול העיוני למסלול המחקרי, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

 1) ציון ממוצע של 90 לפחות  ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'.
 2) למצוא מנחה.

 

חובות התלמידים במסלול העיוני 

 • למידת קורסים בהיקף 32 ש"ס.
 • למידת קורסי החובה הנדרשים בתכנית. 
 • הגשת שתי עבודות סמינר (מתוך קורסי הסמינר לתואר שני בלבד).
 • בחינת גמר.

 

חובות התלמידים במסלול המחקרי

 • למידת קורסים בהיקף 28 ש"ס.
 • למידת קורסי החובה הנדרשים בתכנית.
 • הגשת עבודת סמינר אחת (מתוך קורסי הסמינר לתואר השני בלבד).
 • לימוד שפה זרה שניה.
 • מציאת מנחה - ניתן לבקש הנחיה ממנחות התכנית ללימודי נשים ומגדר כמו גם ממנחה העוסק/ת במגדר בכל אחת מהפקולטות השותפות לתכנית. ההחלטה תתקבל תוך התייעצות עם ועדת ההוראה או ראש התכנית.
 • הגשת הצעת מחקר עד תום השנה הראשונה ללימודים.  
 • הגשת עבודת גמר.

לפירוט בנושא סדר הגשת עבודת גמר לחצו כאן

 

משך הלימודים

מסלול מן המניין - הלימודים במסלול זה יימשכו שנתיים, במסגרת המסלול העיוני או המחקרי.

 

 מסלול צבירה 

מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים על התלמידים במסלול להשלים לפחות 50% ממכסת השעות לתואר, המוגדרת למסלול העיוני (32 ש"ס).

 • לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר (המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. 
 • כדאי להביא בחשבון, שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד.
 • ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה" (עם זאת, ניתן לעבור מלימודי צבירה למעמד מן המניין, בכל עת). 

 

מסלול ישיר ללימודים לקראת תואר שלישי 

ניתן לשקול מעבר למסלול ישיר ללימודים לקראת התואר השלישי בהתקיים אחד התנאים הבאים:

1. סיום לימודי התואר הראשון בלימודי נשים ומגדר בהצטיינות יתרה (בציון 95).

2. עם סיום הלימודים בשני הסמסטרים הראשונים לקראת התואר השני, לאחר השגת 20 ש"ס כולל שתי עבודות סמינריוניות בהצטיינות ולאחר השגת הסכמה בכתב של המנחה.

תנאי הקבלה למסלול הישיר נקבעים על-ידי בית-הספר למדעי התרבות בפקולטה למדעי הרוח. 

דרישות הלימודים במסלול זה כוללות כאמור: 20 ש"ס (כולל הגשת שני סמינריונים), בחינת כשירות (בנוכחות המנחה ושני חברי סגל), אישור הצעת המחקר ומעבר לשלב ב'.

במהלך הלימודים יוענק במסגרת המסלול הישיר גם תואר מ"א (בהתאם לתנאים ספציפיים, לפי בתי-הספר השונים), כדי למנוע מצב שבו, אם מסיבה כלשהי לא יסתייע לסיים את עבודת הד"ר כנדרש, יסתיימו הלימודים הגבוהים ללא תואר מ"א.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח