מזכירות החוג

עוזרת מנהלית בחוג - רותי טיטונוביץ

מזכירת תלמידים - ענת אבירם

מזכירות החוג:
בנין רוזנברג, חדר 309,
טל': 6409787 
קבלת קהל:

ימים א'-ה', בשעות: 12:00-9:30 ,
יום ג' 15:00-9:30

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח