קורסי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

לימודי התואר הראשון

א. התמחות בשפה היוונית

ש נ ה א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00גילמןא317

מבואות - מסגרת 126

0672153401 - נפלאות השינה במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן282
**חובה להירשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד102
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד210

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672232701 - קסנופון, קירופיידאה (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0672251501 - קריאה בהומרוס (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00ווב501
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן497

ש נ ה - ג'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן497

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672257101 - קיקרו, בעד מילו (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00גילמן450
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן450
0672232201 - מבחר מן השירה הרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמן361
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן361

סמינריונים- מסגרת 128

0672350801 - קריאה במנון לאפלטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
0672348201 - אוריפידס, מדיאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא317
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

ב. התמחות בשפה הרומית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד210

מבואות - מסגרת 126

0672153401 - נפלאות השינה במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית:

ש נ ה ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן497
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00גילמןא317

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672257101 - קיקרו, בעד מילו (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00גילמן450
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן450
0672232201 - מבחר מן השירה הרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמן361
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן361

ש נ ה - ג'

שפה- מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד102

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672232701 - קסנופון, קירופיידאה (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0672251501 - קריאה בהומרוס (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00ווב501
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן497

סמינריונים- מסגרת 128

0672328901 - הביוגרפיה הרומית בקונטקסט: ספרות, תעמולה וחנוך (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית
0672323301 - שירה לירית רומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית

ג. התמחות בתרבות קלאסית

ש נ ה - א'

מבואות - מסגרת 120

שיעורי חובה

0672153401 - נפלאות השינה במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן282
0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית

שיעורי בחירה

שיעורים מהחוג ללימודים קלאסיים

0672155301 - האטרוסקים ותרבותם (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן306
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001
0672155501 - קיקרו הנואם (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00גילמןא317
0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד102
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד210
0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן497

שיעורים מחוגים אחרים

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671100101 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0671100102 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
0621116801 - העולם היווני בתקופה הקלסית (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621120601 - מלחמת האזרחים ביוון ורומא (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

ש נ ה - ב'

פרוסמינריונים - מסגרת 122

0672251101 - כלכלה ומשפט בעולם העתיק (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00גילמן307
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'פרו"סה'16:00–18:00גילמן307
0672222101 - המלך, המכשפה והלוחם הגיבור: עיצוב דמויות בספרות היוונית הקלא (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00גילמן362
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00גילמן362
0672213401 - תרבות ותירבות תחת הקיסרות הרומית - בין הלכה למעשה (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סא'12:00–16:00גילמן306

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

0672322501 - מלחמה ושלום ביוון וברומא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן317
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב103
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672323901 - על הדומה והשונה בין הרקלס היווני, הרקלה האטרוסקי והרקולס הרו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

לתלמידי תואר שני

סמינרים - מסגרת 620

0672323801 - תפישת "האמת" בכתבי היסטוריונים יוונים ורומים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן450
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא317
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**דרישת קדם - שפה רומית
0672350801 - קריאה במנון לאפלטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א, פתוח גם לתלמידי מ"א
0672328901 - הביוגרפיה הרומית בקונטקסט: ספרות, תעמולה וחנוך (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672348201 - אוריפידס, מדיאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא317
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672323301 - שירה לירית רומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672322501 - מלחמה ושלום ביוון וברומא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן317
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב103
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672323901 - על הדומה והשונה בין הרקלס היווני, הרקלה האטרוסקי והרקולס הרו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0690427901 - תרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים) (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
0672000101 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן262
**חובת השתתפות בסמינר לתלמידי מ"א בחוג ללימודים קלאסיים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח