תנאי הקבלה

למסלול הדו-חוגי יתקבלו תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה של האוניברסיטה.

תלמידים יוכלו לבחור לעבור למסלול החד-חוגי רק בסוף שנה א' במסלול הדו-חוגי. תנאי המעבר למסלול החד-חוגי הם ציון ממוצע של 85 בחוג להיסטוריה כללית וציון ממוצע  של 80 בחוג השני (בתכנית לימודים מלאה). השעות שנלמדו בשנה הראשונה בחוג השני (20 ש"ס) יוכרו כלימודי השלמה (מסגרת 133), על פי אישורו של יועץ החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח