מסלול מדעי הרוח

מסלול מורחב במדעי הרוח

מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה למדעי הרוח כגון: ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, מזרח אסיה,תרבות ועוד. ניתן להעזר ביועצות התכנית לשם הכוונה.

 

לפירוט הקורסים במסלול 

מבנה המסלול

קורסי מבוא

10-4 ש"ס

קורסי בחירה

14-6 ש"ס

קורס סמינר

2–4 ש"ס

סה"כ:              

20 ש"ס

קורס מבוא 

בעת בחירת קורס המבוא, יש לתת את הדעת לדרישות הקדם של הסמינריון שבכוונתכם לקחת בהמשך.

קורסי בחירה 

ניתן ללמוד גם קורסי בחירה מהחוגים בפקולטה למדעי הרוח, שאינם מופיעים בידיעון התכנית, בהיקף של עד 4 ש"ס ובכפוף לאישור היועצת או ראש התכנית.

 

סמינריון (4-2 ש"ס)

  • ניתן להירשם לקורסי סמינר רק החל מהשנה השלישית ללימודים.
  • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור מבוא ובשיעור בחירה (או בפרוסמינריון), שעניינם אותו תחום או אותה תקופה או אותו נושא (ניתן להתייעץ עם יועצות התכנית או עם החוג, שבו ניתן הסמינריון המבוקש)
  • יש לשים לב: הרישום לסמינריון מטעם החוג להיסטוריה או פילוסופיה, מותנה בלימוד קורסי מבוא שניתנים על ידי החוגים הללו.
  • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי". 
  • בכל קורס סמינר ניתן להגיש עבודת סמינר או רפראט - לשיקול התלמיד/ה ובכפוף לאישור המרצה בקורס.

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621116701 - המאה ה-19 הארוכה (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תב'12:00–16:00דן-דוד102
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן306
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
** מומלץ לקחת בשילוב עם קורס התרגיל
0680111102 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' שי שגיא-הוברסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג106
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00ווב103
** נדרשת בקיאות בשפה הערבית
0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621120701 - להיות מודרנים: חיים, תרבות ופוליטיקה 2017-1750 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
** מומלץ לקחת בשילוב עם קורס התרגיל
0680100602 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' שי שגיא-הוברסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן361
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0680300701 - פוסטמודרניזם? (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0690222301 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג104
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
**לא פתוח למשתתפי סמינריון "גברים וגבריות" בתש"ע.
0687244701 - בעל הפולחן, בעל השלטון: פרקטיקה ומחשבה "דתית" ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן362
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן362
0677124501 - בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0680204201 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי לתקופותיו (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
** סילבוס ורישום לקורס דרך אתר כלים שלובים:
** https://impact.tau.ac.il/registration
0677210901 - בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב001
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות - תיאוריות ופרשנויות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0680327401 - האפשרות של לאה גולדברג (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0668259501 - קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00ווב102
0680328001 - דמויות נשים בסיפורת אמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמןא361
0680328101 - היכן אני נמצאת? - רומן החניכה הנשי (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0690123101 - דמות המלכה במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב101
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0677112001 - אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבות (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן278
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית:
** סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
** ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0680830201 - מבוא לספרות יידיש מודרנית ** (תאריך בחינה)
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמןא362
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמןא362
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
0881421601 - מבוא לתיאוריות ביקורתיות (תאריך בחינה)
ד"ר נוימן ערןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01
** אדריכלות
0881350501 - סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני (תאריך בחינה)
אדר' גולדמן ענתסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00קיקואין01
** אדריכלות

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא317
** הרישום לקורס במזכירות החוג לפילוסופיה
0680423001 - "קשרי משפחה" - ייצוגי המשפחה בספרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן262
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262
0680422001 - רטוריקה של פיוס ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן497
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן306
0680480501 - סיפורת גותית: שלושה דורות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא361
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
** הרישום לקורס במזכירות החוג לפילוסופיה
0621328101 - היסטוריה גלובאלית של מלחמת העולם השנייה: סוגיות היסטוריות ומ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן361
0621206201 - מגדר ומיניות ביוון העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח