תנאי הקבלה

לתכנית הדו-חוגית יתקבלו:

1.  תלמידים בעלי הישגים מתאימים, כמפורט בתנאי הקבלה של האוניברסיטה.

2.  תלמידים בעלי השכלה אקדמית מוכרת קודמת בהיקף של 30 שעות סמסטריאליות (ש"ס), בציון ממוצע של 80 לפחות.

הכרה בלימודים קודמים 
במסלול הדו-חוגי הרגיל, תלמידים שיש בידם מסמכים המעידים על לימודים אקדמיים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה או באוניברסיטת תל-אביב, יציגו אותם בפני יועצי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח לפני מועדי הייעוץ והרישום לקורסים. התכנית מכירה בקורסים אלה על פי תקנון האוניברסיטה והפקולטה (ראו תקנון בידיעון זה) ובלבד שהציון בכל קורס הוא 80 ומעלה, והקורסים מתאימים למבנה ההקבצים שבהם בחרו התלמידים  ללמוד. התכנית אינה מתחייבת להכיר בכל קורס.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח