המכינה ללימודי הערבית

החוג מקיים מכינה לתלמידים חסרי רקע בשפה הערבית, או לבעלי ידע חלקי, בשתי רמות:
רמת מתחילים ורמת מתקדמים.
הלימודים במכינה מקנים זכאות להתקבל למגמה לשפה וספרות ערבית ולמגמת האסלאם לאחר קבלת ציון חיובי (60) לפחות בשתי הרמות.

לימודי המכינה מתקיימים בשתי מסגרות:
1) במסגרת קורס קיץ מזורז בתשלום, המתקיים לקראת שנת הלימודים הראשונה. להרשמה לקורס הקיץ יש להיכנס לאתר החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

2) במסגרת לימודי החוג במהלך שנת הלימודים הראשונה. הלימודים מתקיימים במסגרת הקורס "ערבית א'" (רמת מתחילים) בסמסטר א', והקורס "ערבית ב'" (רמת מתקדמים) בסמסטר ב'.

בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ו/או בוגרי מכינת הקיץ, חייבים כולם בקורס "יסודות הדקדוק" לחיזוק ידיעתם ומיומנותם בשפה הערבית.

תלמידים שילמדו את הקורסים "ערבית א'" ו"ערבית ב'" במסגרת החוג, יהיו פטורים משיעורי בחירה בהיקף של 6 ש"ס (פטור משיעורי בחירה בהיקף של 2 ש"ס תמורת הקורס "ערבית א'",  ופטור בהיקף של 4 ש"ס תמורת הקורס "ערבית ב'").

תלמידים שילמדו את הקורס "ערבית ב'" במסגרת החוג, יהיו פטורים משיעורי בחירה בהיקף של 4 ש"ס.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח