המסלול החד-חוגי

קבלה

אפשר לעבור למסלול החד-חוגי רק בסוף שנה א' ללימודים. נדרש ציון ממוצע של 85 ומעלה בחוג להיסטוריה כללית וציון ממוצע  של 80 בחוג השני (בתכנית לימודים מלאה). השעות שנלמדו בשנה הראשונה בחוג השני (20 ש"ס) יוכרו כלימודי השלמה (מסגרת 133) במסלול החד-חוגי בהתאם לאישור יועץ החוג.

חובות התלמידים בתואר הראשון במסלול החד-חוגי:

שיעור ראש החוג: העשייה ההיסטורית לסוגיה

2 ש"ס

שני שיעורי חובה מבואיים

4 ש"ס

שישה שו"תים (סדנת חשיבה היסטורית, שני שו"תים מהתקופה הפרה-מודרנית, שני שו"תים מהתקופה המודרנית ושו"ת נוסף לבחירה)

24 ש"ס

שיעור ראש בית הספר להיסטוריה

2 ש"ס 

שיעור חובה מפרק העת העתיקה

2 ש"ס

שישה שיעורים לפי בחירה

12 ש"ס

שמונה סמינריונים

32 ש"ס

שיעורי השלמה בהיקף של 20 ש"ס מחוגים אחרים לפי בחירה ובכפוף לאישור יועץ החוג

20 ש"ס

שפה זרה שנייה ברמת מתחילים+ מתקדמים (לימודים אלה לא ייחשבו במניין השעות)

סה"כ

98 ש"ס

ייחודו של המסלול החד-חוגי

המסלול החד-חוגי מיועד לתלמידים המבקשים להתמחות בלימודי היסטוריה. תלמידי המסלול החד-חוגי משתתפים בשו"ת אחד נוסף לעומת תלמידי המסלול הדו-חוגי (6 שו"תים במקום 5), ב-2 שיעורים נוספים לפי בחירתם (6 במקום 4), וב-4 סמינריונים נוספים (8 במקום 4). במקום חוג מלא נוסף, ילמדו 20 שעות השלמה מחוגים אחרים לפי בחירתם ובאישור יועץ החוג.

  • תלמידי המסלול החד-חוגי ישתתפו בשמונה סמינריונים – ארבעה בתקופות שונות וארבעה לפי בחירתם.
  • בכל הסמינריונים ימלאו את חובות הרמה הבסיסית, ובשניים מהם – ברמה מתקדמת.
  • תלמיד במסלול החד-חוגי יכול להשתתף בסמסטר האחרון ללימודיו בקורס הדרכה אישית אחד במקום אחד הסמינרים .
 
תכנית אופקים

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי כישורים גבוהים במיוחד, המתעניינים בתפיסת היהדות כתרבות, ובמשא ומתן הרוחני שבין תרבות זו לתרבויות העולם בכלל, ולזו המערבית בפרט.  מטרת התכנית היא העמקה בלימוד מקורות היהדות והשתלבות באתגרי החינוך במדינת ישראל מתוך רצון להשפיע על פניו התרבותיים של דור העתיד של החברה הישראלית. התלמידים יתחייבו ללמד את הנושא במערכת החינוך במשך שלוש שנים ובהיקף של שליש משרת הוראה לפחות, ומערכת החינוך תסייע בשיבוצם כמורים בבתי ספר תיכוניים של החינוך הממלכתי.

מסלול הלימודים בתכנית "אופקים" הוא מסלול דו-חוגי: החוג הראשון הוא "לימודי התרבות העברית" במגמה לפילוסופיה יהודית וכחוג שני ניתן לבחור באפשרות של החוג להיסטוריה כללית (כאחד מבין שאר האפשרויות).

תלמידי החוג להיסטוריה כללית אשר יתקבלו לתכנית "אופקים" ידרשו בלימודי המסלול הדו-חוגי בחוג, להיקף לימודים של 50 ש"ס. לפיכך, יהיו פטורים מ-2 שיעורי בחירה במסגרת החוג (סה"כ 4 ש"ס). אך יצטרכו לעמוד בשאר דרישות החוג במסלול הדו-חוגי וישתתפו במהלך לימודיהם לתואר הראשון במסגרות לימוד לפי הפרוט הבא:

שיעור ראש החוג: העשייה ההיסטורית לסוגיה 2 ש"ס
שני שיעורי חובה מבואיים 4 ש"ס
חמישה שו"תים (שיעור ותרגיל): סדנת חשיבה היסטורית, שני שו"תים מהתקופה הפרה מודרנית ושני שו"תים מהתקופה המודרנית   20ש"ס
שיעור חובה מתוך פרק העת העתיקה   2ש"ס 
שני שיעורי בחירה  4ש"ס
שיעור ראש בית הספר להיסטוריה ש"ס
ארבעה סמינריונים  16ש"ס
שפה זרה שנייה ברמת מתחילים+מתקדמים (לימודים אלה לא ייחשבו במניין השעות)
סה"כ 50 ש"ס

על כל תלמידי החוג להשיג רמת "פטור" בשפה זרה שנייה עד תום לימודיהם.
סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל אותו עד סוף שבוע השינויים, יחוייב בשכר לימוד עבור קורס השפה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח