מהלך הלימודים

1. בשנת הלימודים הראשונה:

התלמידים חייבים ללמוד קורס מבוא ללימודי מדעי הרוח לתלמידי התכנית או תרגיל "כתיבה אקדמית"[1]

תלמידים שהתחילו לפני שנה"ל תשע"ו מחוייבים להשלים תרגיל "כתיבה אקדמית"[1]

2 ש"ס

שיעורי מבוא/ליבה בשלושה הקבצים שונים (6 ש"ס בכל הקבץ)

18 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

   

2. בשנת הלימודים השנייה:

התלמידים ימשיכו בשיעורים מתקדמים בהקבצים אותם למדו בשנה א'

סה"כ 20 ש"ס

שימו לב באיזה הקבץ ברצונכם ללמוד סמינריון, שכן קיימים תנאי קדם לרישום לסמינריון.

 

3. בשנת הלימודים השלישית:

השלמת שיעורי בחירה בהקבצים המתאימים, סמינריון אחד (שבו תוגש עבודה סמינריונית) וסמינריון נוסף (שבו תוגש עבודת רפראט).
סה"כ 18 ש"ס
סה"כ ב- 3 שנים 58 ש"ס*

* תלמיד בעל תואר אקדמי ילמד 56 ש"ס לתואר בתכנית (בהיותו פטור מהקורס המבואי/כתיבה אקדמית).

לתשומת לבם של תלמידים שיחלו את לימודיהם בסמסטר ב': 
קורסי המבוא/חובה של חלק מן ההקבצים נלמדים בסמסטר א' בלבד.

הקבץ "לימודי מזרח אסיה" אפשר להתחיל רק בסמסטר א'.

 

[1] מתוך המבחר שתציע התכנית על פי שיקול דעתה (מהיצע התכנית - ראה פירוט הקורסים). 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח