הלימודים במכון

מסלולי הלימוד לתואר משקפים את התפישה הבסיסית של מכון כהן כמרכז תוסס של פעילות אינטלקטואלית מגוונת. המכון רואה את תלמידיו כחלק אורגני מקהילה רחבה, ומזמין אותם ליטול חלק אקטיבי בכל פעילויותיו, לרבות חובת נוכחות בסמינריון המחקר השבועי של המכון.
מכון כהן מציע תכנית לימודים לקראת תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות בשני מסלולים: מסלול עיוני (ללא עבודת גמר) ומסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר). כמו כן מציע המכון מסלול לימודים לקראת תואר דוקטור בפילוסופיה (PhD). סטודנטים המעוניינים להצטרף למסלולי הלימוד השונים במכון נדרשים לעמוד בחובות השלמה אשר נקבעות לכל תלמיד/ה בנפרד, בהתאם לרקע האקדמי שלו/ה. נוסף על הקורסים שמלמדים מרצים מסגל המכון הקבוע, מזמין מכון כהן מדי שנה בשנה, מספר מורים אורחים מחו"ל, ובהם חוקרים בולטים מתחומי ההיסטוריה, הפילוסופיה והסוציולוגיה של המדעים והרעיונות.

יועצי המכון מסייעים לכל המועמדים בבואם לבחור את מסלול הלימודים המתאים להם ביותר.

לימודי התואר השני

1. כללי

לימודי התואר השני במכון פתוחים לבעלי תואר ראשון ומעלה בכל תחומי הלימוד. מסלול הלימודים נפתח בשנה של לימודי השלמות הנחשבים ל"תשתית", אשר נועדה להקנות מכנה אינטלקטואלי משותף לכל תלמידי המכון. במהלך שנה זו עדיין אין התלמיד/ה נחשב/ת כסטודנט/ית מן המניין לתואר השני והלימודים אינם נכללים במניין השעות לתואר. במסגרת שנת ההשלמות נקבעות לכל תלמיד/ה חובות שמיעה בהתאם לרקע לימודיו/ה הקודמים. היקף חובות השמיעה נקבע במפגש אישי עם  יועצי המכון. סך הכל לימודי התשתית כולל 18 ש"ס, אך בעבור רוב התלמידים שיעורי ההשלמות מסתכמים בכ-16 ש"ס או פחות, כלומר בלא יותר מ-8 שעות לימודים שבועיות בכל סמסטר.         

הקורסים במסגרת לימודי התשתית אינם נבדלים ברמתם ובהתייחסות המורים להוראה בהם משאר קורסי המכון לתואר שני.
תנאי הכרחי לקבלת תלמיד/ה למעמד של סטודנט/ית מן המניין לתואר השני במכון הוא עמידה בחובות כל הקורסים שנקבעו בתכנית ההשלמות בשנת לימודי התשתית בציון ממוצע של 85 לפחות. ההחלטה כפופה לאישור סופי של ועדת ההוראה של המכון.

 

2. שנת לימודי התשתית (שנת ההשלמות)

שיעורי התשתית מאפשרים היכרות עם שלוש פרספקטיבות מרכזיות בחקר המדעים והרעיונות: היסטורית, פילוסופית וסוציולוגית.  

שיעורי תשתית

 

ידע ומוסדות ידע

2 ש"ס

ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים א'

2 ש"ס

ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים ב'

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה של המדע

2 ש"ס

פילוסופיה של המדע מתקדמים 

2 ש"ס

מבוא היסטורי לתאוריות חברתיות מודרניות

2 ש"ס

מבוא לביקורת התרבות

2 ש"ס

חשיבה ביולוגית

2 ש"ס

מושגי יסוד במתימטיקה

2 ש"ס

 

      

3. שנת לימודי תשתית ללימודי תואר בהדגש תרבות הרשת

גם תלמידים אשר מבקשים להתקבל לתואר השני במכון בהדגש על תרבות הרשת חייבים לעמוד בדרישות הכלליות של הקבלה לתואר השני במכון כהן. יחד עם זאת, הדגש תרבות הרשת מקבל את ביטויו כבר בלימודי התשתית שעליהם להשלים, כדלהלן: 
לבחירה 5 מתוך 6:

סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית 
2 ש"ס
שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים
2 ש"ס
לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית
2 ש"ס
מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע
2 ש"ס
הפילוסופיה של הטכנולוגיה
2 ש"ס
האנשים שעשו את הרשת: חוזים, הוזים ומהנדסים
2 ש"ס

 לבחירה 4 מתוך 6:

ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים א'
2 ש"ס
ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים ב'
2 ש"ס
חשיבה ביולוגית
2 ש"ס
מבוא לפילוסופיה של המדע
2 ש"ס
מבוא היסטורי לתאוריות חברתיות מודרניות 2 ש"ס
מבוא לביקורת התרבות 2 ש"ס

 גם הדרישות להשלמות בפועל במסגרת הדגש תרבות הרשת נקבעות לכל תלמיד/ה בהתאם לרקע לימודיו/ה הקודמים, במפגש אישי עם יועצי המכון. 

 

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח