הכשרה מעשית לארכיאולוגים חופרים

הכשרה מעשית לארכיאולוגים חופרים*

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מקיים הכשרה במסגרת תחום הלימוד של הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה, המיועדת לתלמידים המעוניינים לשמש עם סיום לימודיהם ארכיאולוגים פעילים הרשאים לנהל חפירות וסקרים. התלמידים בהכשרה זו יקבלו עם סיומה לימודיהם בהצלחה, מכתב הסמכה של "ארכיאולוג חופר" מטעם ראש החוג הנלווה לתעודת הבוגר ומוכר על ידי רשות העתיקות והמוסדות האקדמיים האחרים כסמך לניהול חפירות וסקרים ארכיאולוגיים, היה וישתלבו בעבודה במוסד המורשה לקיים חפירות ארכיאולוגיות (רשות העתיקות או המכונים לארכיאולוגיה שבאוניברסיטאות). על פי החלטת המועצה לארכיאולוגיה שליד רשות העתיקות נדרש מכתב הסמכה זה מכל ארכיאולוג בעל תואר ראשון שברצונו לנהל מיזם ארכיאולוגי.

יכולים להתקבל להכשרה זו תלמידי התואר הראשון והשני המתמקדים בלימודיהם בתחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל (מסלול דו-חוגי או חד-חוגי).
בנוסף לקורסי החובה לתואר הראשון בתחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל חובה על תלמידי ההכשרה ללמוד את הקורסים הבאים:

 

הכשרת שדה מתקדמת 2 ש"ס
סדנת ארכיאולוג חופר 2 ש"ס
ארכיאוזאולוגיה + סדנה 6 ש"ס
תולדות המחשבה הארכיאולוגית  2 ש"ס
קורס טכנולוגיות קדומות - טכנולוגיה ותרבות חומרית, מנהגי קבורה בא"י; טכנולוגיות בעולם הקלאסי; נומיסמאטיקה 2 ש"ס
קורס שיטות מדעיות נוסף - ארכיאומטלורגיה; גיאוארכיאולוגיה;שיטות מדעיות בארכיאולוגיה; שחזור אקלים; אנתרפולוגיה פיזית; צמחים ותרבות האדם 4-2 ש"ס
 סה"כ  18-16 ש"ס

 

קורסים אלו יכללו במנין שעות הבחירה של התלמיד.

ההכשרה פתוחה בפני תלמידי התואר השני. עבורם קורסי ההכשרה לא ייכללו במניין השעות לתואר (ייחשבו כקורסים עודפים).

הכשרת השדה המתקדמת תכלול עונת חפירות של 20 ימי עבודה לפחות, ובהם יועסק התלמיד בתפקיד בעל אחריות ניהולית בחפירות של רשות העתיקות, שיתקיימו בשיתוף עם החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק של אוניברסיטת תל-אביב ובחסותו האקדמית. זאת בנוסף על השתתפותו בחפירה לימודית בתום שנתו הראשונה לתואר הראשון. בסיום החפירה יגיש התלמיד דו"ח חפירה במתכונת של מאמר מדעי למנהל החפירות בהן הוא ישתתף. הדו"ח יועבר לאחר בדיקתו לרכז תכנית ההכשרה המעשית לארכיאולוגים חופרים.

הסדנה הארכיאולוגית תכלול תכנים שעניינם היבטים שונים של מחקרי שדה, תיעודם וניהולם והכנת דו"חות מדעיים, לרבות הקניית ידע על אופנים בהם ניתן להשתמש ביישומי מחשב במחקרים ארכיאולוגים מגוונים.

קורסי הכשרת השדה והסדנה הארכיאולוגית ירוכזו על ידי חבר סגל החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.
* החוג שומר לעצמו את הזכות לבטלו בשנת לימודים נתונה.   
** רשימת הקורסים עשויה להשתנות בהתאם לקורסים הניתנים במסגרת החוג באותה שנה. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח