בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מתמטיקה לפכ"מ   ד"ר גורביץ אנה   17/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   חוק סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט   פרופ' בנבג'י יצחק   22/02/2017  09:00  21/03/2017  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   החלטה ורציונליות   פרופ' דקל עדי   10/07/2017  09:00  31/07/2017  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לפכ"מ   ד"ר פרל ניר   20/07/2017  09:00  04/09/2017  09:00 
עבודה   פילוסופיה של מדעי החברה   ד"ר אילנה ארבל   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: צדק,כלכלה ופוליטיקה   פרופ' מרגלית יותם   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח