שפות זרות

כל תלמידי התואר השני בפקולטה הבוחרים במסלול מחקרי מחויבים בלימודי שפה זרה שנייה (נוספת לאנגלית). עד מועד סיום חובות השמיעה יש להגיע  לרמת "פטור" בשפה שנבחרה. תלמידים השולטים בשפה זרה שנייה ברמת פטור יכולים להיבחן ביחידה ללימוד שפות זרות של האוניברסיטה ולקבל את אישור ה"פטור" ללא השתתפות בקורסים. תלמידים שאינם דוברים שפה זרה שנייה יבחרו באחת השפות הנלמדות ביחידה זו, וילמדו בקורסים המיועדים לכך, עד לרמת פטור. לגבי שפות שאינן נלמדות ביחידה זו, יש לפנות לוועדת ההוראה של החוג.

חשוב: לימודי שפה זרה לרמת פטור נמשכים ארבעה סמסטרים ועל כן יש להירשם אליהם מייד עם תחילת הלימודים לתואר שני במסלול המחקרי.

לתלמידי המסלול לספרות יידיש תוכר היידיש כשפה זרה שנייה. תלמידים במסלול ללא עבודת-גמר פטורים מחובת השפה הזרה השנייה.


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח