מבנה הלימודים

התכנית מורכבת מארבעה חלקים:

1. שיעורים ותרגילים עיוניים
2. סדנאות תרגום
3. מיומנויות טכניות
4. פגישות עם מתרגמים ועורכים

מטלות הקורסים: מבחן או הגשת עבודת רפראט (התלמידים לא יידרשו להגיש עבודות סמינריוניות).

מדי שנה בשנה תכריז התכנית על פרס לתלמיד מצטיין, וכן, תערך תחרות תרגום בשיתוף עם אחת מהוצאות הספרים הקיימות בשוק.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח