מסלולי הלימוד

1. מסלול חד-חוגי: בו לומדים התלמידים 116 ש"ס במסגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם הכוללים 16 ש"ס במסגרת חטיבת השלמה. הקבלה למסלול החד-חוגי נעשית עם תום הסמסטר השני ללימודים ומתקבלים אליו תלמידים שהשלימו את כל המבואות בגיאוגרפיה וסטטיסטיקה לגיאוגרפים בציון ממוצע של 85 ומעלה, וכן בציון ממוצע של 80 ומעלה בשנת הלימודים הראשונה בחוג הלימודים השני.
2. מסלול דו-חוגי: בו לומדים התלמידים 58 ש"ס במסגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. התלמידים במסלול דו-חוגי יכולים לבחור חוג שני מכלל הפקולטות באוניברסיטה.

3. מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים:
החוג מציע מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול חד חוגי או דו-חוגי. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים. תלמידי מסלול המצטיינים הלומדים במסלול חד-חוגי ילמדו 120 ש"ס הכוללים 3 קורסים ייחודיים בהנחייה אישית של המנחה המלווה אותם (בהיקף של 12 ש"ס) ובמסלול דו-חוגי 60 ש"ס הכוללים 2 קורסים ייחודיים (בהיקף של 8 ש"ס). כמו כן, יוכלו תלמידי המסלול להמיר שיעורי בחירה נוספים בשיעורים מכלל הפקולטות בקמפוס ובשיעורים מקורסי התואר השני בחוג (באישור המנחה ובאישור ועדת ההוראה). מסלול המצטיינים יצוין באישור הזכאות לתואר ובגיליון הציונים. 
 
מועמדים למסלול המצטיינים נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:
1. ממוצע 90 ומעלה בסיום חובות שנה א' בחוג (במסלול המצטיינים הדו-חוגי, ועדת ההוראה תשקול בחיוב ממוצע מעבר נמוך מ-90 בחוג השני ובלבד שלא ירד מתחת ל-85). 
2. ראיון קבלה.
3. המלצה של חבר הסגל שישמש כמנחה האישי.
במעבר משנה ב' לשנה ג' במסגרת תכנית המצטיינים נדרשת המלצת המנחה ועמידה בממוצע ציונים 90 ומעלה. 
 
היקף השעות של הקורסים הייחודיים במסלול המצטיינים (המשלב עבודה יחידנית עם המנחה על פני כל השנה ומפגשים של כלל תלמידי תכנית המצטיינים עם מרכז התכנית): 
במסלול חד-חוגי - 12 ש"ס (במשך שנתיים)
1. שנה ב' - עקרונות בבניית פרויקט מחקר (4 ש"ס)
2. שנה ג' -  פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (4 ש"ס)
3. שנה ג' - פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב' (4 ש"ס)
 
במסלול דו-חוגי - 8 ש"ס (במשך שנתיים)
1. שנה ב' - עקרונות בבניית פרויקט מחקר (4 ש"ס)
2. שנה ג' - פרויקט מחקר עיוני-יישומי (4 ש"ס)
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח