חטיבות לימודים מיוחדות

התכנית מציעה הקבץ תרבות צרפת לתלמידי התכנית הרב-תחומית ולתלמידי חטיבה במדעי החברה.

ההקבץ כולל 16 ש"ס ללא סמינריון ו- 20 ש"ס כולל סמינריון.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח