מטרת התכנית

 

התכנית מאירה מחדש את העולם המודרני בו אנו חיים, עולם בו יחסי הכוח בין נשים לגברים עוברים מהלך של שינוי. שאלות הנוגעות למין, מגדר, מעמד, גזע ולאומיות מוארות מזוויות חדשות, וההסתכלות המקובלת עליהן עוברת תהליך של בדיקה מחדש. התבוננות פמיניסטית ומגדרית מאפשרת לתלמידות ולתלמידי התכנית בחינה מחדש של דרכי חשיבה, עיצוב ומחקר על העולם שסביבנו ועל דרכי הקליטה שלנו אותו. 

ללימודי התכנית ארבעה מוקדים דיסציפלינריים עיקריים: מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים ואמנויות, וארבעתם משולבים זה בזה בזיקות הדדיות ומשלימות.

 

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח