מסלולי הלימוד

החוג לבלשנות מציע ארבעה מסלולי לימוד:
  1. מסלול דו-חוגי כללי: לימודים בחוג לבלשנות ובחוג נוסף באוניברסיטה במקביל. במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 62 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות. 

  2. מסלול דו-חוגי ב"בלשנות חישובית": לימודים בבלשנות ובמדעי המחשב המאפשרים העמקה בתחום הבלשנות החישובית. במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 62 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות. 

  3. מסלול דו-חוגי ב"נוירוביולוגיה של השפה": מסלול לימודים בבלשנות וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח, במסגרת בי"ס סגול למדעי המוח. במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 60 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות. 

  4. מסלול חד-חוגי בבלשנות (החל מהשנה השניה ללימודים): במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 94 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות ו-24 ש"ס במסגרת חטיבת השלמה, סה"כ 118 ש"ס. 

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח