מגמות הלימוד

במסגרת התואר השני החוג ללימודי התרבות העברית מציע ארבע מגמות לימוד:

1. הלשון העברית

2. בלשנות שמית

3. מקרא

4.  פילוסופיה יהודית 

החוג מציע תכנית ייחודית למבקשים ללמוד תואר שני בתלמוד, התכנית מפורטת בידיעון החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח