בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)   פרופ' משה צוקרמן   מועד א : 07/02/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 14/2/17 בשעה 13:00

מועד ב : 07/03/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 14/3/17 בשעה 13:00

עבודה   חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)   ד"ר אהוד לם   מועד א : פרסום 23/1/17 החזרה 23/2/17

עבודה   ידע ומוסדות ידע (השלמות)   פרופ' יוסף שורץ   מועד א : פרסום עבודה ב 29/1/17 החזרה 28/2/17

עבודה   ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים - א'   ד"ר עדו יעבץ   מועד א : 22/01/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 23/2/17

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים ב' (הש   ד"ר שאול קציר   מועד א : 03/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 10/7/17 בשעה 13:00

מועד ב : 31/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 7/8/17 בשעה 13:00

בחינת בית   מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)   פרופ' ליאו קורי   מועד א : 10/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 17/7/17 בשעה 13:00

מועד ב : 07/08/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 14/8/17 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)   ד"ר נועם יורן   מועד א : 17/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 24/7/17 בשעה 13:00

מועד ב : 14/08/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 21/8/17 בשעה 13:00

בחינת בית   מושגים מדעיים ומושגים אחרים   ד"ר לין חלוזין דברת   מועד א : 24/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 31/7/17 בשעה 13:00

מועד ב : 16/08/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה 23/8/17 בשעה 13:00

עבודה   פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)   ד"ר אורי בלקינד   מועד א : פרסום 20/7/17 החזרה 10/8/17

עבודה   הדקדוק הנורמטיבי: בין שיח, פרשנות וביקורת   ד"ר נווה פרומר   מועד א : 29/06/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה 13/7/17


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח