מסלול מדעי החברה

מסלול מורחב במדעי החברה

מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה למדעי החברה כגון: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, תקשורת ועוד.

 

מבנה המסלול

מבוא לסוציולוגיה (שיעור ותרגיל)

4   ש"ס

מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור ותרגיל)

4   ש"ס

קורסי בחירה

8–10 ש"ס

סמינריון

2–4 ש"ס

סה"כ:                                                 

20 ש"ס

  

לפירוט הקורסים במסלול

 

קורסי מבוא

  •  תלמידים שהחוג האחר הנלמד במסגרת הדו-חוגית הוא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יש לבחור ממבואות החוג למדע המדינה או קורסי בחירה נוספים.

  •  אם הקורסים "מבוא לסוציולוגיה", "מבוא לאנתרופולוגיה", אחד ממבואות מדע המדינה או "שיטות מחקר איכותניות" נלמדים במסגרת החוג האחר, אפשר לבחור קורסי מבוא חלופיים ממסלול מדעי החברה או קורסי בחירה נוספים.

סמינריון

  • ניתן להרשם לקורסי סמינר רק החל מהשנה השלישית ללימודים.
  • את האפשרות להגשת רפראט בקורס סמינר מהפקולטה למדעי החברה, יש לוודא מראש עם המרצה (ישנם מספר מרצים העומדים על כך שיגישו להם רק סמינרים). 
  • סמינריון במדעי החברה דורש בדר"כ כתנאי השתתפות בקורס: "תיאוריות סוציולוגיות" ו/או קורס ב"שיטות מחקר". יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון קורסי הבחירה.
  • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי".

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל במבוא לסוציו

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00נפתלי110
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00נפתלי201
**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.
1041110203 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי206
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שחר ליאורסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי205
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' כץ עלמהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי208
1041110206 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' תיק שליסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי205
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שחר ליאורסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי207
1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי204

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל באנתרפולוגיה:

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי004
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי110
**חובה לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה.
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי205
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי107
1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי205
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי107
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי206
1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103

קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400

1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי104
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי210
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
1883060101 - הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ובתקציבים (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורב'16:00–18:00
** סילבוס ורישום לקורס דרך אתר כלים שלובים:
** https://impact.tau.ac.il/registration
0721302101 - התפישה ההומניסטית חינוכית:מ"שילוב" תלמידים עם צרכים ייחודיים (תאריך בחינה)
ד"ר הס איתיסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת432
0721203201 - שותפות ושונות: המערכת החינוכית והמערכת המשפחתית (תאריך בחינה)
ד"ר אינגבר שרהסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00שרת309
1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
** סילבוס ורישום לקורס דרך אתר כלים שלובים:
** https://impact.tau.ac.il/registration
0721202001 - זהות מגדרית בייעוץ וטיפול (תאריך בחינה)
ד"ר בוקובזה גבריאלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00שרת432
1041358701 - קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שו"תד'16:00–19:00נפתלי103
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי210
1110113201 - פנים רבות לעוני (תאריך בחינה)
מר פרץ נדב סמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00נפתלי001
0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב101
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי210
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי101
0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
1041229001 - תיאוריה באנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קלין-אורון אדםסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00נפתלי101
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

סמינריונים של הפקולטה למדעי החברה מחייבים הגשת

עבודה סמינריונית (לא רפראט).

1041382401 - אנתרופולוגיה של המוסר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'+ב'סמינרא'13:00–15:00נפתלי419
1041382201 - עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמפ אדריאנהסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי314
פרופ' קמפ אדריאנהסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00נפתלי314
1085266001 - מגדר וטכנולוגיות תקשורת חדשות (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'פרו"סב'10:15–11:45נפתלי203
1041382301 - אתנוגרפיה של מדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00נפתלי425
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'12:30–16:00נפתלי420
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00נפתלי419
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר השש יאליסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212
0607541601 - תיאוריה קווירית - אז והיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח